SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIV. - broj 37. Petak, 30. prosinca 2016.
GRAD NOVI VINODOLSKI

59.

Na temelju članka 28. stavka 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu (NN br. 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13, 153/13, 147/14 i 36/15) i članka 21. Statuta Grada Novi Vinodolski (Sl. novine PGŽ br. 12/13 i 18/14) Gradsko vijeća Grada Novi Vinodolski, na 31. sjednici održanoj dana 27. prosinca 2016.g., donosi

II. Izmjene i dopune Programa
građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture
za 2016. godinu

Članak 1.

Ovim Izmjenama i dopunama Programa građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2016. godinu (Sl. novine PGŽ broj 40/15 i 13/16) mijenja se članak 2., u tabelarnom prikazu u kunama, kako slijedi:

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

Članak 2.

Članak 3. Programa građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture mijenja se u tabelarnom prikazu, izraženo u kunama, kako slijedi:

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

Članak 3.

U članku 4. Programa stavak 1. mijenja se i sada glasi:

»Planirani prihod po osnovi komunalnog doprinosa, komunalne naknade, šumskog doprinosa, vodnog doprinosa, naknade za koncesije iz obavljanja komunalnih djelatnosti te ostalih proračunskih prihoda za gradnju komunalne infrastrukture u ukupnom iznosu od 7.180.000,00 Kn namjenski će se utrošiti za otplatu anuiteta po kreditnom zaduženju u iznosu od 895.000,00 Kn, te novo planiranu gradnju iz članka 3., točaka A - F.

U članku 4., stavci 2. i 3. ostaju nepromijenjeni.

Članak 4.

Ostale odredbe Programa ostaju nepromijenjene.

Članak 5.

Ove Izmjene i dopune Programa stupaju na snagu osam dana od dana objave, a objavit će se u Službenim novinama Primorsko-goranske županije.

KLASA: 363-02-15-01/31

URBROJ: 2107/02-04-16-6

Novi Vinodolski, 27. prosinca 2016.

GRADSKO VIJEĆE
GRADA NOVI VINODOLSKI

Predsjednik
Neven Pavelić, v.r.

Odluka u PDF formatu   


http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=1000&mjesto=51250&odluka=59
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr