SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIV. - broj 36. Petak, 23. prosinca 2016.
OPĆINA JELENJE

59.

Na temelju članka 88. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01, 12/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15 i članka 42. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 87/08, 136/12, 15/15) i Rješenja o imenovanju povjerenika Vlade RH za obavljanje poslova iz nadležnosti općinskog načelnika Općine Jelenje (»Narodne novine« broj 100/16) povjerenik Vlade RH donosi dana 22. 12. 2016. godine

ODLUKA 
O PRIVREMENOM FINANCIRANJU ZA 
RAZDOBLJE OD 01.01.-31.03.2017. GODINE

OPĆI DIO

Članak 1.

Odluka o privremenom financiranju poslova, funkcija i programa općinskih tijela Općine Jelenje u prvom tromjesečju 2017. godine (u daljnjem tekstu: Odluka) sastoji se od:

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

Članak 4.

U razdoblju privremenog financiranja za 2017. godinu, u dijelu načina, prava i odgovornosti izvršavanja proračuna, na odgovarajući način primjenjuju se odredbe Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Jelenje za 2015. godinu.

Članak 5.

Ova odluka objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije« i stupa na snagu danom objave, a primjenjuje se od 1. siječnja 2017. godine.

Klasa: 400-08/16-01/9

Ur. broj: 2170-01-16-01-1

Dražice, 22.prosinac 2016.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE JELENJE

Predsjednik
Nikica Maravić, v.r.

 

Odluka u PDF formatu   


http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=999&mjesto=51218&odluka=59
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr