SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIV. - broj 36. Petak, 23. prosinca 2016.
OPĆINA DOBRINJ

81.

Na temelju članka 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (»Narodne novine« broj 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09 i 143/12), članka 14. Odluke o upravljanju nekretninama u vlasništvu Općine Dobrinj (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 23/12 i 24/16) i članka 31. Statuta Općine Dobrinj (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 35/09, 10/13 i 36/13) Općinsko vijeće Općine Dobrinj, na 29. sjednici održanoj dana 22. prosinca 2016. godine, donijelo je

O D L U K U
o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja u postupku prodaje nekretnine u vlasništvu Općine Dobrinj

1.Općina Dobrinj prodat će nekretninu, u naravi zemljište u vlasništvu Općine Dobrinj, kako slijedi:

-dio z.č. 1074/1, udio 575/1026839, ukupno 575 m2, upisana u zk. ul. 9436, k.o. Soline, buduća istočna novoformirana parcela, za kupoprodajnu cijenu u iznosu od 558.037,50 kn (petstopedesetiosamtisućaitridesetisedamkunaipedesetlipa).

2.Odabranim ponuditeljima za kupoprodaju nekretnine na temelju provedenog javnog natječaja, objavljenog dana 11. prosinca 2016. godine u »Novom listu« i na službenoj web stranici Općine Dobrinj, utvrđuju se: MORENA LUČIĆ, OIB:00412277736, i MARIN LUČIĆ, OIB:28279976578, oboje iz Rijeke, Srdoči 58.

3.Na temelju ove Odluke Općinski načelnik Općine Dobrinj sklopit će, u ime Općine Dobrinj, kao prodavatelja, ugovor o kupoprodaji nekretnine.

4.Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Službenim novinama Primorsko- goranske županije«.

KLASA: 021-05/16-01/8

URBROJ:2142-04-01-16-10

Dobrinj, 22. prosinca 2016.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE DOBRINJ

Predsjednik
Zoran Kirinčić, v.r.

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=999&mjesto=51514&odluka=81
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr