SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIV. - broj 36. Petak, 23. prosinca 2016.
OPĆINA DOBRINJ

80.

Na temelju članka 10 stavka 1. i članka 20. stavka 1. Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 28/10) te članka 31. Statuta Općine Dobrinj (»Službene novine Primorsko- goranske županije« broj 35/09, 10/13 I 36/13), Općinsko vijeće Općine Dobrinj, na 29. sjednici održanoj 22. prosinca 2016. godine, donosi

O D L U K U
o koeficijentima za obračun plaća službenika
i namještenika u Jedinstvenom upravnom
odjelu Općine Dobrinj

Članak 1.

Koeficijenti za obračun plaće službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Dobrinj jesu:

GLAVNI RUKOVODITELJ - PROČELNIK 2,40

STRUČNI SURADNIK ZA KOMUNALNE
DJELATNOSTI 1,85

VIŠI REFERENT ZA OPĆE POSLOVE
I PISMOHRANU 1,80

REFERENT ZA PRORAČUN,
RAČUNOVODSTVO I JAVNU NABAVU 1,65

REFERENT ZA GRAĐEVINARSTVO
I KOMUNALNE POSLOVE 1,55

REFERENT ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI 1,50

KOMUNALNI REDAR 1,20

REFERENT LIKVIDATURE - ADMINISTRATOR 1,00

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu dan nakon objave u »Službenim novinama Primorsko goranske županije«.

KLASA:021-05/16-01/8

URBROJ: 2142-04-01-16-9

Dobrinj, 22. prosinca 2016.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE DOBRINJ

Predsjednik
Zoran Kirinčić v.r.

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=999&mjesto=51514&odluka=80
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr