SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIV. - broj 36. Petak, 23. prosinca 2016.
OPĆINA DOBRINJ

78.

Na temelju članak 31. Statuta Općine Dobrinj (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 35/09, 10/13 i 36/13) a u svezi sa člankom 4. Odluke o upravljanju nekretninama u vlasništvu Općine Dobrinj (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 23/12 i 24/16) Općinsko vijeće Općine Dobrinj, na 29. sjednici održanoj dana 22. prosinca 2016. godine, donijelo je

O D L U K U
o uspostavi Registra nekretnina Općine Dobrinj

1.Općinsko vijeće Općine Dobrinj donosi Odluku o uspostavi novog Registra nekretnina u vlasništvu Općine Dobrinj.

2.Registar nekretnina sastoji se od, kako slijedi:

-tabelarnog popisa nekretnina (broj čestice, broj uloška/poduloška, površina, katastarska općina, kultura, vrsta vlasništva, titular vlasništva, tereti, sporovi, br. posjednovnog lista, broj K.O. iz posjednovnog lista, površina iz posjednovnog lista, nositelj prava/udio, broj katastarskog plana/ katastarski plan, adresa čestice, prostorno planska namjena, korisnik/osnova za korištenje i vrijednost nekretnine).

-orto-foto mapa naselja.

3.Tabelarni popis nekretnina Općine Dobrinj i orto- foto mape naselja su sastavni dio ove Odluke i nisu predmet objave u »Službenim novinama Primorsko- goranske županije«. Popis nekretnina objavit će se na službenoj web stranici Općine Dobrinj:
www.dobrinj.hr.

4.Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

KLASA: 021-05/16-01/8

URBROJ:2142-04-01-16-5

Dobrinj, 22. prosinca 2016.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE DOBRINJ

Predsjednik
Zoran Kirinčić, v. r.

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=999&mjesto=51514&odluka=78
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr