SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIV. - broj 36. Petak, 23. prosinca 2016.
OPĆINA DOBRINJ

76.

Na temelju članak 31. Statuta Općine Dobrinj (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 35/09, 10/13 i 36/13) Općinsko vijeće Općine Dobrinj, na 29. sjednici održanoj dana 22. prosinca 2016. godine, donijelo je

O D L U K U
o osnivanju udruge Lokalna akcijska grupa u ribarstvu

Članak 1.

Općina Dobrinj (dalje: Općina) zajedno s Općinom Baška, Općinom Malinska-Dubašnica, Općinom Omišalj, Općinom Punat, Općinom Vrbnik i Gradom Krkom (dalje: članice LAGURA) pristupa osnivanju udruge Lokalna akcijska grupa u ribarstvu (u daljnjem tekstu: LAGUR).

LAGUR se osniva radi povećanja zaposlenosti i teritorijalne kohezije putem promicanja gospodarskog rasta, društvene uključenosti, stvaranja radnih mjesta i pružanja podrške upošljivosti i mobilnosti radne snage u obalnim i kontinentalnim zajednicama koje ovise o ribolovu i akvakulturi, uključujući diversifikaciju aktivnosti u ribarstvu te prema ostalim sektorima pomorskog gospodarstva. LAGUR predstavlja ribarstveno i akvakulturno područje koje je funkcionalno koherentno u zemljopisnom, gospodarskom i društvenom smislu.

Članak 2.

Općina stječe sva prava i obveze člana LAGUR-a danom osnivanja LAGUR-a.

Članak 3.

Općina, kao član LAURG-a ima pravo birati i biti biran u sva tijela LAGUR-a, sudjelovati u utvrđivanju zajedničke politike i programa LAGUR-a, odlučivati o sred stvima i imovini LAGUR-a, te sudjelovati u aktivnostima od zajedničkog interesa u skladu s općim aktima LAGUR-a.

Članak 4.

Općina ima obvezu redovito plaćati članarinu, pomagati rad LAGUR-a dotacijom iz Proračuna prema mogućnostima, kao i druge obveze u skladu s općim aktima LAGUR-a.

Članak 5.

Predstavnik Općine u LAGUR-u je općinski načelnik ili osoba koju ovlasti općinski načelnik, o čemu donosi Zaključak.

Općinski načelnik ili osoba iz stavka 1. ovog članka zastupaju interese Općine.

Članak 6.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

KLASA: 021-05/16-01/8

URBROJ:2142-04-01-16-7

Dobrinj, 22. prosinca 2016.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE DOBRINJ

Predsjednik
Zoran Kirinčić, v. r.

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=999&mjesto=51514&odluka=76
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr