SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIII. - broj 9. Ponedjeljak, 18. travnja 2005.
GRAD KRALJEVICA
3B2 HTML

8.

Na temelju članka 128. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 96/03) i članka 27. Statuta Grada Kraljevice (»Službene novine« PGŽ broj 34/01) Gradsko vijeće Grada Kraljevice, na sjednici održanoj 4. travnja 2005. godine donijelo je

GODIŠNJI OBRAČUN
Proračuna Grada Kraljevice za 2004. godinu

Članak 1.

Godišnji obračun Proračuna Grada Kraljevice za 2004. godinu sadrži:

- ostvarene prihode/primitke9.544.018 kn

- ostvarene rashode/izdatke10.650.204 kn

- višak prihoda/primitaka iz 2003. godine489.720 kn

- razlika-616.466 kn

Članak 2.

Manjak prihoda nad izdacima u visini 616.466 kn pokrit će se iz Proračuna za 2005. godinu.

Članak 3.

Plan i izvršenje općeg i posebnog dijela Proračuna Grada Kraljevice za 2004. godinu i Plan i izvršenje po funkcijskoj klasifikaciji sastavni su dio ovog Godišnjeg obračuna.

Članak 4.

Ovaj Godišnji obračun stupa na snagu osam dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 400-06/05-01/4

Ur. broj: 2170/08-08-05-02

Kraljevica, 4. travnja 2005.

GRADSKO VIJEĆE GRADA KRALJEVICE

Predsjednik

Marinko Čandrlić, v. r.

IZVJEŠĆE O OSTVARENJU PRORAČUNA ZA 2004. GODINU
za razdoblje 01. 01. - 31. 12. 2004.

I. OPĆI DIO

IZVJEŠĆE O OSTVARENJU PRORAČUNA ZA 2004. GODINU
za razdoblje 01. 01. - 31. 12. 2004.

II. POSEBNI DIO

*tablica na kraju dokumenta u PDF formatu*

 

Godišnji obračun Proračuna Grada   © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr