SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIV. - broj 36. Petak, 23. prosinca 2016.
OPĆINA DOBRINJ

67.

Na temelju članka 117. Zakona o socijalnoj skrbi(«Narodne novine« broj 157/13), članka 19. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi («Narodne novine« broj 33/01, 60/01, 129/ 05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13-proč.tekst), članka 23. Zakona o udrugama («Narodne novine« broj 74/14), čl. 16. Zakona o proračunu (NN 87/08, 136/12, 15/15), čl. 31. i 92. Statuta Općine Dobrinj («Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 35/09.,10/13, 36/13) i čl. 35. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Dobrinj («Službene novine Primorsko- goranske županije 35/09,53/10,10/13, 36/13) Vijeće Općine Dobrinj, na 29. sjednici održanoj dana 22.12.2016. godine, donijelo je

GODIŠNJI PROGRAM
javnih potreba socijalne zaštite na području
Općine Dobrinj u 2017. godini

Članak 1.

Ovim programom 1009 osigurava se zaštita i pomaganje osobama koje su ugrožene ili nemoćne , koje ne mogu niti same niti uz pomoć članova obitelji zadovoljiti svoje osnovne potrebe zbog nepovoljnih imovinskih , gospodarskih , socijalnih ili drugih razloga. Općina Dobrinj nastoji povećati opći životni standard socijalno ugroženih građana i njihovih obitelji, odnosno pomoći pojedincima i obiteljima, kojima zbog različitih uzroka takva pomoć treba.

Ovim aktivnostima (A) se socijalnu skrb pruža u skladu s pojedinačnim odlukama i temeljem akata Općinskog vijeća donešenih slijedom razrađenih prijedloga Odbora za odgoj i obrazovanje, socijalnu skrb i zdravstvenu zaštitu u slijedećim iznosima:

POMOĆ OBITELJIMA I
KUĆANSTVIMA 360.000,00 A100901

-pomoć obiteljima i kućanstvima 150.000,00

-pomoć u kući starijim osobama 210.000,00

DAR NOVOROĐENOJ DJECI 100.000,00 A100902

UKUPNO 460.000,00

Članak 2.

Raspoređivanje sredstava iz članka 1. obavlja Jedinstveni upravni odjel na temelju pravovaljanih akata Općinskog vijeća.

Članak 3.

Ovaj program objavit će se u »Službenim novinama »Primorsko goranske županije, a stupa na snagu 01. 01. 2017. godine.

Klasa: 400-08/17-01/1

Ur.broj: 2142-04-05-17-10

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE DOBRINJ

Predsjednik
Zoran Kirinčić v. r.

Odluka u PDF formatu   


http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=999&mjesto=51514&odluka=67
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr