SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIV. - broj 36. Petak, 23. prosinca 2016.
OPĆINA DOBRINJ

66.

Na temelju čl. 16. Zakona o proračunu (NN br. 87/08, 136/12, 15/15), Zakona o Hrvatskom Crvenom Križu (NN br. 71/10), čl. 31. i 92. Statuta Općine Dobrinj (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 35/09,10/13,36/ 13) i čl. 35. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Dobrinj (»Službene novine« Primorsko-goranske županije 35/09,53/10,10/13, 36/13) Vijeće Općine Dobrinj na 29. sjednici održanoj dana 22.12.2016. godine, donijelo je

GODIŠNJI PROGRAM
javnih potreba u zdravstvu na području Općine
Dobrinj za 2017. godinu

Članak 1.

Ovim programom utvrđuju se poslovi i djelatnosti od interesa za Općinu Dobrinj u svezi s podizanjem zdravstvenog standarda stanovništva.

Članak 2.

Sredstva za provođenje redovnih aktivnosti (A) osiguravaju se u proračunu Općine Dobrinj kroz program 1008 i utrošiti će se kako slijedi:

SUFINANCIRANJE DOM ZDRAVLJA
KRK 2.000,00 A100801

-tečaj za trudnice

FINANCIRANJE AMBULANTA
ŠILO - DODATNI TIM 60.000,00 A100802

CRVENI KRIŽ KRK 50.000,00 A100805

SANACIJA AMBULANTE
DOBRINJ 70.000,00 K100819

ZAVOD ZA HITNU MEDICINU
PGŽ 13.000,00 A100820

JAVNE POTREBE U ZDRAVSTVU 20.000,00 A100821

KAP. POMOĆ ŽUPANIJI ZA ODJEL
PEDIJATRA KRK 50.000,00 K100822

UKUPNO 265.000,00

Članak 3.

Raspoređivanje sredstava iz članka 2. obavlja Jedinstveni upravni odjel na temelju pravovaljanih akata Općinskog vijeća i zakonskih propisa, ugovora te druge pravovaljane dokumentacije.

Članak 4.

Ovaj program objavit će se u »Službenim novinama »Primorsko goranske županije, a stupa na snagu 01. 01. 2017. godine.

Klasa:400-08/17-01/1

Ur.broj:2142-04-05-17-9

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE DOBRINJ

Predsjednik
Zoran Kirinčić v.r.

Odluka u PDF formatu   


http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=999&mjesto=51514&odluka=66
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr