SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIV. - broj 36. Petak, 23. prosinca 2016.
OPĆINA DOBRINJ

59.

Temeljem članka 16. i 39. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 87/08,136/12,15/15), članka 31. i 92. Statuta Općine Dobrinj (»Službene novine« PGŽ broj 35/09,10/13,36/13) i članka 35. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Dobrinj (»Službene novine« PGŽ 35/ 09,53/10,10/13,36/13) Općinsko vijeće Općine Dobrinj na 29. sjednici, održanoj 22.12.2016. godine, donosi

PROGRAM OPĆIH JAVNIH USLUGA
na području Općine Dobrinj u 2017. godini

Članak 1.

Osnovna zadaća Općine Dobrinj je kontinuirano unapređenje kvalitete života i rada na području općine Dobrinj putem pružanja izvrsne usluge, omogućavanjem participacije u odlučivanju, odgovornim upravljanjem javnim dobrima, protokom informacija te nadasve ljubaznim, efikasnim i transparentnim radom administracije, kako bi općina Dobrinj kao mjesto življenja bila poželjno i sigurno područje u kojem je ugodno živjeti. Općinska uprava nastojat će uvijek biti u službi svih svojih građana.

Članak 2.

Poslove iz samoupravnog djelokruga Općine Dobrinj obavlja Jedinstveni upravni odjel u kojem je zaposleno šest službenika i Općinski načelnik ,kao izvršno tijelo Općine, koji je s njima u pitanjima iz radnog odnosa izjednačen. Sredstva potrebna za ostvarenje programa 1001 kroz redovne aktivnosti (A), tekuće (T) i kapitalne projekte (K) su:

RASHODI OPĆINSKE UPRAVE 1.340.000,00 A100101

-plaće za zaposlene 1.100.000,00

-ostali rashodi za zaposlene 20.000,00

-doprinos za zdravstveno osiguranje 145.000,00

-doprinos za zaštitu zdravlja na radu 5.000,00

-doprinos za zapošljavanje 20.000,00

-naknade za prijevoz na posao/s posla 50.000,00

ODRŽAVANJE OPREME I
UREĐAJA 190.000,00 A100102

-materijal i dijelovi za tek.i inv.
održavanje 40.000,00

-novogodišnja dekoracija 30.000,00

-opskrba vodom 100.000,00

-ostale usluge - održavanje 20.000,00

OSTALE OPĆE USLUGE 90.000,00 A100103

-veterinarske usluge 20.000,00

-intelektualne usluge 40.000,00

-usluge čišćenja 30.000,00

PRAVNE USLUGE 85.000,00 A100104

IZRADA TROŠKOVNIKA 50.000,00 A100105

GEODETSKO-KATASTARSKE
USLUGE 85.000,00 A100106

USLUGE NADZORA 50.000,00 A100107

GRAFIČKE I TISKARSKE USLUGE 85.000,00 A100108

OPĆINSKI LIST »FANOT« 145.000,00 A100109

-općinski list »Fanot« - ugovori 60.000,00

-tisak »Fanta« 85.000,00

PREMIJE OSIGURANJA 85.000,00 A100110

PRORAČUNSKA PRIČUVA 50.000,00 A100113

REKONSTRUKCIJA ZGRADE
OPĆINE 1.180.000,00 K100114

-uređenje općinske zgrade 104 1.100.000,00

-uređenje općinske zgrade 103 80.000,00

IZBORI 170.000,00 T100115

NABAVA OPREME 90.000,00 K100118

-računala i računalna oprema 5.000,00

-uredski namještaj 5.000,00

-ostala oprema i namještaj 80.000,00

SUFINANCIRANJE MJESNIH
ODBORA 56.000,00 A100119

ARHITEKTONSKE USLUGE 80.000,00 A100122

UGOSTITELJSKE USLUGE 65.000,00 A100123

POKLONI POSLOVNIM
PARTNERIMA 15.000,00 A100124

IZRADA BAZE PROSTORNIH
PODATAKA 100.000,00 A100125

REGISTAR NEKRETNINA 70.000,00 T100127

PROMIDŽBA I INFORMIRANJE 85.000,00 A100130

SLUŽBENE NOVINE PGŽ 70.000,00 A100131

NABAVA UREDSKOG
MATERIJALA 55.000,00 A100132

LITERATURA (ČASOPISI, KNJIGE
I OSTALO) 40.000,00 A100133

USLUGE TELEFONA, FAXA,
MOBITELA I INTERNETA 70.000,00 A100134

POŠTARINA 87.500,00 A100135

INFORMATIČKA PODRŠKA -
RAČUNALNE USLUGE 65.000,00 A100136

BANKARSKE USLUGE I
PLATNI PROMET 32.000,00 A100137

-bankarske i usluge platnog prometa 30.000,00

-zatezne kamate 2.000,00

TROŠKOVI PROTOKOLA-VIJENCI,
CVIJEĆE,SVIJEĆE 15.000,00 A100138

PROCJENA VRIJEDNOSTI
NEKRETNINA 50.000,00 A100139

ODRŽAVANJE INTERNET
STRANICE 16.000,00 A100140

PRISTOJBE I NAKNADE 95.000,00 A100141

-pristojbe i naknade 20.000,00

-vodna naknada 75.000,00

USLUGE RAZVOJA SOTWARE-A 50.000,00 A100144

USPOSTAVA SUSTAVA FINANC.
UPR. I KONT.(FMC) 10.000,00 A100145

OPSKRBA ELEKTRIČNOM
ENERGIJOM 75.000,00 A100146

MREŽA ELEKTRIČNE ENERGIJE 65.000,00 A100149

SLUŽBENA PUTOVANJA 75.000,00 A100150

-službena putovanja 10.000,00

-stručno usavršavanje zaposlenika 15.000,00

-naknade troškova za korištenje
privatnog auta 50.000,00

STRATEGIJA RAZVOJA
OPĆINE DOBRINJ 40.000,00 T100151

UKUPNO 5.076.500,00

Članak 3.

Ovaj Program objavit će se u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije«, a stupa na snagu 01. 01. 2017. godine.

Klasa: 400-08/17-01/1

Ur.broj: 2142-04-05-17-2

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE DOBRINJ

Predsjednik
Zoran Kirinčić v.r.

Odluka u PDF formatu   


http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=999&mjesto=51514&odluka=59
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr