SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIV. - broj 36. Petak, 23. prosinca 2016.
OPĆINA BAŠKA

52.

Temeljem članka 7. stavak 2. Zakona o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe (»Narodne novine« broj 24/11, 61/11, 27/13, 02/14, 96/16) i članka 29. Statuta Općine Baška (»Službene novine« Primorsko- goranske županije broj 12/13, 31/15) Općinsko vijeće Općine Baška, na sjednici održanoj 20. prosinca 2016. godine, donijelo je

O D L U K U
o raspoređivanju sredstava za rad političkih
stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Baška
u 2017. godini

Članak 1.

Ovom Odlukom određuje se način raspoređivanja sredstava iz Proračuna Općine Baška za 2017. godinu za financiranje rada političkih stranaka, odnosno vijećnika izabranih s liste grupe birača, zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Baška (u daljnjem tekstu: Općinsko vijeće) u 2017. godini.

Članak 2.

Izrazi, koji se koriste u ovoj Odluci, a imaju rodno značenje, koriste se neutralno i odnose se jednako na muški i ženski spol.

Članak 3.

Sredstva planirana u Proračunu Općine Baška za 2017. godini za financiranje rada političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću iznose 36.600 kn.

Članak 4.

Iznos sredstava za svakog člana u Općinskom vijeću utvrđuje se u visini od 3.210,52 kn, tako da se pojedinoj političkoj stranci raspoređuju sredstva razmjerno broju njenih članova u Općinskom vijeću u trenutku konstituiranja, kako slijedi:

.Hrvatska stranka prava - 2 6.421,04 kn

.Stranka umirovljenika - 2 6.421,04 kn

.Hrvatska demokratska zajednica - 1 3.210,52 kn

.Hrvatska narodna stranka - 2 6.421,04 kn

.Lista grupe birača - 1 3.210,52 kn

.Socijaldemokratska partija Hrvatske - 2 6.421,04 kn

.Primorsko-goranski savez - 1 3.210,52 kn.

Članak 5.

Za svakog izabranog člana Općinskog vijeća podzastupljenog spola političkim strankama, odnosno člana izabranog s liste grupe birača, također pripada i pravo na naknadu u visini od 10% iznosa predviđenog po svakom članu Općinskog vijeća, kako slijedi:

.Hrvatska stranka prava - 1 321,05 kn

.Stranka umirovljenika - 1 321,05 kn

.Lista grupe birača - 1 321,05 kn

.Primorsko-goranski savez - 1 321,05 kn.

Članak 6.

Sredstva utvrđena u članku 4. i 5. ove Odluke, doznačuju se na žiroračun političke stranke, odnosno na poseban račun člana Općinskog vijeća izabranog s liste grupe birača.

Politička stranka zastupljena u Općinskom vijeću, odnosno član Općinskog vijeća izabran s liste grupe birača, ostvaruju pravo na odgovarajuće sufinanciranje u skladu s ovom odlukom, zaključno s mjesecom u kojemu se donese Odluka o raspisivanju lokalnih izbora, a sredstva se isplaćuju krajem istog mjeseca.

Nakon provedenih lokalnih izbora i konstituiranja novog saziva Općinskog vijeća, politička stranka zastupljena u Općinskom vijeću, odnosno član Općinskog vijeća izabran s liste grupe birača, ostvaruju pravo na odgovarajuće sufinanciranje u skladu s ovom odlukom, počevši od mjeseca u kojemu je konstituirano Općinsko vijeće.

Članak 7.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

KLASA: 021-05/16-01/7

URBROJ: 2142-03-01/1-16-21

Baška, 20. prosinca 2016.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BAŠKA

Predsjednik
Emil Polonijo, prof., v.r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr