SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIV. - broj 36. Petak, 23. prosinca 2016.
OPĆINA BAŠKA

51.

Na temelju članka 114 b. Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (»Narodne novine« broj 69/99, 151/03, 157/ 03, 87/09, 88/10, 61/11, 25/12, 136/12 i 157/13) i članka 29. Statuta Općine Baška (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 12/13, 31/15) Općinsko vijeće Općine Baška na sjednici održanoj 20. prosinca 2016. godine donijelo je

PLAN
raspodjele sredstava spomeničke rente za 2017. godinu

Članak 1.

Planom raspodjele sredstava spomeničke rente za 2017. godinu (u daljnjem tekstu: Plan) raspoređuju se sredstva spomeničke rente za aktivnost održavanja građevinskih objekata.

Članak 2.

Prihod od spomeničke rente planiran je u Proračunu Općine Baška za 2016. godinu u ukupnom iznosu od 46.000,00 kuna po osnovi površine objekata u kojem se obavlja gospodarska djelatnost u zaštićenom nepokretnom kulturnom dobru ili na području zaštićene kulturno-povijesne cjeline.

Raspored financijskih sredstava iz stavka 1. ovoga članka utvrđuje se po aktivnostima kako slijedi:

Red. br., Opis, Plan 2017.

Program: Zaštita okoliša - Moja Baška bez azbesta

1. sufinanciranje zamjene krovova 70.000,00

Članak 3.

Ovaj Plan stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«, a primjenjuje se od 01. siječnja 2017. godine.

KLASA: 021-05/16-01/7

URBROJ: 2142-03-01/1-16-20

Baška, 20. prosinca 2016.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BAŠKA

Predsjednik
Emil Polonijo, prof., v.r.

Odluka u PDF formatu   © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr