SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIV. - broj 36. Petak, 23. prosinca 2016.
OPĆINA BAŠKA

49.

Temeljem članaka 13. i 29. Statuta Općine Baška («Službene novine» Primorsko-goranske županije broj 12/13, 31/ 15) Općinsko vijeće Općine Baška, na sjednici održanoj 20. prosinca 2016. godine, donijelo je

GODIŠNJI PROGRAM
javnih potreba u sportu na području Općine Baška za 2017. godinu

Članak 1.

Programom javnih potreba u sportu utvrđuju se aktivnosti, poslovi i djelatnosti od interesa za Općinu Baška, u svezi s:

.poticanjem i promicanjem sporta u cjelini,

.sportsko-rekreativnom aktivnošću građana,

.stručnim nadzorom,

.treningom, organiziranjem i provođenjem sustava natjecanja,

.stvaranjem prostornih uvjeta za rad sportskih organizacija,

.održavanjem funkcionalnosti sportskih objekata.

Članak 2.

Aktivnosti, poslovi i djelatnosti iz članka 1. provode se kroz rad sportskih društava, kako na području Općine Baška, tako i šire.

Članak 3.

Sredstva za provođenje aktivnosti iz prethodnog članka osiguravaju se u proračunu Općine Baška za 2017. godinu i to kako slijedi:

.sufinanciranje programa i aktivnosti
sportskih udruga 254.900,00

.ostala pokroviteljstva i proslave 7.000,00

U K U P NO 261.900,00

Članak 4.

Raspoređivanje sredstava iz članka 3. obavlja Jedinstveni upravni odjel, na temelju provedenog natječaja, pravovaljanih akata, te druge relevantne dokumentacije.

Članak 5.

Ovaj Program stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama« Primorsko goranske županije, a primjenjuje se od 01. siječnja 2017. godine.

KLASA: 021-05/16-01/7

URBROJ: 2142-03-01/1-16-18

Baška, 20. prosinca 2016.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BAŠKA

Predsjednik
Emil Polonijo, prof., v.r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr