SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIV. - broj 36. Petak, 23. prosinca 2016.
OPĆINA BAŠKA

47.

Temeljem članaka 13. i 29. Statuta Općine Baška (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 12/13, 31/ 15) Općinsko vijeće Općine Baška, na sjednici održanoj 20. prosinca 2016. godine, donijelo je

GODIŠNJI PROGRAM
javnih potreba u kulturi i obrazovanju na području
Općine Baška u 2017. godini

Članak 1.

Ovim Programom utvrđuju se oblici aktivnosti i opseg istih na području Općine Baška u svezi s:

.promicanjem kulture, programima i organizacijom kulturnih, društvenih, tradicionalnih manifestacija, te zaštitom spomenika kulture,

.društvenom brigom o djeci predškolskog uzrasta,

.sufinanciranjem izbornih programa i drugih aktivnosti u oblasti osnovnog obrazovanja, poticanjem, stipendiranjem i nagrađivanjem darovitih i uspješnih učenika i studenata, te stvaranjem uvjeta za nesmetano zadovoljenje svih potreba u ovoj oblasti.

Članak 2.

Temeljem potreba obavljanja djelatnosti iz područja kulture, a u svrhu promicanja iste, utvrđuju se sljedeći oblici aktivnosti, načini sudjelovanja Općine Baška u istima, te sredstva potrebna za provođenje istih, a koja se osiguravaju u proračunu Općine Baška za 2017. godinu:

.sufinanciranje programa, odnosno
aktivnosti udruga u kulturi 55.300,00

.mala škola glagoljice 5.000,00

.zaštita kulturne baštine - Zavičajni muzej 100.000,00

.zaštita kulturne baštine - Sv. Lucija 243.750,00

.zaštita kulturne baštine - sv. Nikola 100.000,00

.sufinanciranje bibliobusa 18.000,00

.Festival folklora otoka Krka 7.000,00

.Glagoljaški centar 100.000,00

Ukupno: 629.050,00

Članak 3.

Temeljem utvrđenih potreba u području obrazovanja, od predškolskog odgoja do studija, Općina Baška će provoditi aktivnosti i poduzimati mjere, za što se u proračunu Općine Baška za 2017. godinu osiguravaju sredstva, kako slijedi:

.financiranje rada dječjeg vrtića 1,392.000,00

.dječji vrtić - nabava opreme 16.300,00

.financiranje izbornih programa 4.945,00

.sufinanciranje školske marende, izleta,
ekskurzije, posjeta kazalištu 54.700,00

.sufinanciranje rada voditelja 11.715,00

.monografija »Povijest bašćanskog školstva« 10.000,00

.nabava knjiga 5.000,00

.SŠ Hrvatski kralj Zvonimir 8.000,00

.Stipendije 108.500,00

.sufinanciranje nabave udžbenika 22.000,00

.nabava udžbenika - osnovna škola 40.000,00

.sufinanciranje prijevoza učenika i studenata 19.000,00

.nagrađivanje uspješnih učenika i mentora 5.000,00

Ukupno: 1.697.160,00

Članak 4.

Jedinstveni upravni odjel Općine Baška, u skladu s ovim Programom, a temeljem odluka izvršnog tijela i pravovaljane dokumentacije, obavlja isplatu sredstava.

Članak 5.

Ovaj Program stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije, a primjenjuje se od 01. siječnja 2017. godine.

KLASA: 021-05/16-01/7

URBROJ: 2142-03-01/1-16-16

Baška, 20. prosinca 2016.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BAŠKA

Predsjednik
Emil Polonijo, prof., v.r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr