SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIV. - broj 36. Petak, 23. prosinca 2016.
OPĆINA BAŠKA

45.

Temeljem članka 30. stavak 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 26/03-pročišćeni tekst, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 49/11, 84/11, 90/ 11, 144/12, 94/13, 153/13, 174/14, 36/15) i članka 29. Statuta Općine Baška (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 12/13, 31/15), Općinsko vijeće Općine Baška, na sjednici održanoj 20. prosinca 2016. godine, donijelo je

Godišnji program gradnje objekata i
uređaja komunalne infrastrukture na području
Općine Baška u 2017. godini

Članak 1.

Ovim se programom gradnje komunalne infrastrukture u 2017. godini na području Općine Baška, u skladu sa predvidivim sredstvima i izvorima financiranja, određuju poslovi i radovi na izgradnji objekata i uređaja komunalne infrastrukture za:

-javne površine,

-nerazvrstane ceste,

-javnu rasvjetu.

Članak 2.

Sredstva za građenje javnih površina, pomorskog dobra, nerazvrstanih cesta, groblja i javne rasvjete planirana su u iznosu od 6.637.154,00 kuna, a osigurat će se kako slijedi:

.komunalni doprinos u iznosu od 3.255.307,00 kuna

.opći prihodi u iznosu od 300.634,00 kuna

.prihodi posebne namjene u iznosu od 192.000,00 kuna

.pomoći od izvanproračunskih korisnika 122.305,00 kuna

.kapitalne donacije 1.270.600,00 kuna,

.koncesijska naknada u iznosu od 1.496.308,00 kuna

A) JAVNE POVRŠINE i POMORSKO DOBRO 1.507.978,00 kuna

poz 109.73 Ulaganje - uređenje obalnog dijela 1,507.978,00

B) NERAZVRSTANE CESTE 4.446.376,00 kuna

poz 115.12 Projektna dokumentacija - Ulica Šantis 99.937,00

poz 115.13 Projektna dokumentacija - Zagrebačka ulica 106.250,00

poz 115.15 Usklađenje PPU Općine Baška 50.000,00

poz 115.17 Projektna dokumentacija - Ulica Pešćivica 146.063,00

poz 115.18 Projektna dokumentacija - odvojak K40, produžetak Ribarske ulice 53.750,00

poz 115.21 Projektna dokumentacija - Ulica Skopalj 30.000,00

poz 115.25 Projektna dokumentacija - Ulica Put Zablaće 176.250,00

poz 115.26 Projektna dokumentacija - Ulica Kricin 29.000,00

poz 115.37 Projektna dokumentacija - sunčana elektrana Barbičin 308.750,00

poz 115.81 Izrada baze prostornih i neprostornih podataka otoka Krka 41.776,00

poz 108 Otkup zemljišta 3.404.600,00

C) JAVNA RASVJETA 682.800,00 kuna

poz 114.6 Oprema za pametno upravljanje javnom rasvjetom 232.800,00

poz 110.3 Izgradnja JR 87.500,00

poz 110.71 Izgradnja javne rasvjete - Batomalj 262.500,00

poz 110.72 Izgradnja JR - Ulica kralja Tomislava 100.000,00

Članak 4

Ukupna sredstva za ostvarivanje ovog Programa utvrđuju se u iznosu od 6.637.154,00 kn.

Članak 5.

Ovaj Program stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije, a primjenjuje se od 01. siječnja 2017. godine.

KLASA: 021-05/16-01/7

URBROJ: 2142-03-01/1-16-14

Baška, 20. prosinca 2016.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BAŠKA

Predsjednik
Emil Polonijo, prof., v.r.

Odluka u PDF formatu   © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr