SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIV. - broj 36. Petak, 23. prosinca 2016.
OPĆINA BAŠKA

40.

Temeljem članka 29. Statuta Općine Baška (»Službene novine« Primorsko-goranske županije br. 12/13, 31/15) i članka 19. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Baška (»Službene novine« Primorsko-goranske županije br. 12/13, 31/15), Općinsko vijeće Općine Baška, na sjednici održanoj 20. prosinca 2016. godine, donijelo je

O D L U K U
o izboru predsjednika Općinskog vijeća Općine Baška

I.

Za predsjednika Općinskog vijeća Općine Baška izabire se Emil Polonijo, prof.

II.

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o izboru predsjednika Općinskog vijeća Općine Baška (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 23/ 13).

III.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

KLASA: 021-05/16-01/7

URBROJ: 2142-03-01/1-16-9

Baška, 20. prosinca 2016.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BAŠKA

Potpredsjednik
Emil Polonijo, prof., v.r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr