SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIV. - broj 36. Petak, 23. prosinca 2016.
OPĆINA BAŠKA

37.

Temeljem članka 39. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 87/08, 136/12, 15/15) i članka 29. Statuta Općine Baška (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 12/13, 31/15) Općinsko vijeće Općine Baška na sjednici od 20. prosinca 2016. godine donijelo je

PRORAČUN OPĆINE BAŠKA ZA 2017.
I PROJEKCIJE ZA 2018. I 2019. GODINU

Članak 1.

Proračun Općine Baška za 2017. godinu i projekcije za 2018. i 2019. godinu sastoji se od:

I. OPĆI DIO

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

Članak 2.

Prihodi i primici, te rashodi i izdaci iskazani po ekonomskoj klasifikaciji utvrđuju se u Računu prihoda i rashoda i Računu financiranja Proračuna Općine Baška za 2017. godinu i projekcijama za 2018. i 2019. godinu, kako slijedi:

Članak 4.

III. PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA ZA RAZDOBLJE OD 2017. DO 2019. GODINE

Plan razvojnih programa Općine Baška za razdoblje od 2017. do 2019. godine temeljen je na programu ukupnog razvoja Općine Baška 2015. - 2020. godine (»Službene novine Primorsko-goranska županije« broj 34/15). U Planu razvojnih programa Općine Baška za razdoblje 2017. do 2019. godine sadržani su ciljevi i prioriteti razvoja Općine Baška koji su povezani s programskom i organizacijskom klasifikacijom kako slijedi:

Članak 5.

Proračun Općine Baška za 2017. godinu i projekcije za 2018. i 2019. godinu stupaju na snagu 8 dana od dana objave u »Službeni m novinama Primorsko-goranske županije«, a primjenjivat će se od 1. siječnja 2017. godine.

Klasa: 021-05/16-01/7

Ur.broj: 2142-03-01/1-16-3

BAŠKA, 20. prosinca 2016.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BAŠKA

Predsjednik
Emil Polonijo, prof., v.r.

Odluka u PDF formatu   © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr