SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIV. - broj 35. Četvrtak, 22. prosinca 2016.
OPĆINA PUNAT

81.

Na temelju članka 19. i 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupraviNarodne novine« broj 33/ 01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/ 13 i 137/15) i članka 32. Statuta Općine PunatSlužbene novine Primorsko-goranske županije« broj 25/09, 35/09 i 13/13) Općinsko vijeće Općine Punat na 27. sjednici održanoj 20. prosinca 2016. godine donosi

PROGRAM
javnih potreba razvoja civilnog društva na području
Općine Punat u 2017. godini

Članak 1.

Programom javnih potreba razvoja civilnog društva na području Općine Punat u 2017. godini (u daljnjem tekstu:Program) nastavlja se suradnja s organizacijama civilnog društva, kako s udrugama s područja Općine Punat, tako i s udrugama s područja Primorsko- goranske županije. Programom se potiču nove i djelotvorne strategije, načini, postupci jačanja demokratskog ustroja društva te se podupire i suradnja udruga istih i različitih područja djelovanjem na zajedničkim aktivnostima, povezivanjem i razmjenom iskustva.

Članak 2.

Općina Punat će u 2017. godini sufinancirati razvoj civilnog društva kako slijedi:

1. Programska djelatnost udruga i ostalih korisnika:

Na temelju Zakona o udrugamaNarodne novine« broj 74/14), sukladno dostavljenim prijedlozima programa, njihovoj kvaliteti i značaju za Općinu Punat te rezultatima dosadašnjeg rada, Općina Punat, sukladno će proračunskim mogućnostima, sufinancirati djelatnost udruga u cilju što boljeg i kvalitetnijeg načina života.

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

Članak 3.

Ovaj Program stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko - goranske županije«.

KLASA:021-05/16-01/7

URBROJ:2142-02-01-16-28

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE PUNAT

Predsjednik
Goran Gržančić, dr. med.

Odluka u PDF formatu   © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr