SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIV. - broj 35. Četvrtak, 22. prosinca 2016.
OPĆINA PUNAT

79.

Na temelju članka 49. Zakona o predškolskom odgojuNarodne novine« broj 10/97, 107/07 i 94/13), članka 143. Zakona o obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školiNarodne novine« broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13 i 152/14), članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupraviNarodne novine« broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/ 08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 i 137/15), članka 32. Statuta Općine PunatSlužbene novine Primorsko-goranske županije« broj 25/09, 35/09 i 13/13) Općinsko vijeće Općine Punat na 27. sjednici održanoj 20. prosinca 2016. godine donosi

PROGRAM
javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju
na području Općine Punat u 2017. godini

Članak 1.

Programom javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju na području Općine Punat u 2017. godini (u daljnjem tekstu: Program) utvrđuju se aktivnosti, poslovi i djelatnosti u školstvu od interesa za Općinu Punat.

U skladu sa Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi i proračunskim mogućnostima ovim Programom stvaraju se uvjeti za zadovoljavanje potreba u sljedećim područjima:

-briga o djeci predškolskog uzrasta,

-sufinanciranje izbornih programa i drugih aktivnosti u oblasti osnovnog i srednjoškolskog obrazovanja,

-stipendiranje i nagrađivanje darovitih i uspješnih učenika i studenata.

Članak 2.

Općina Punat će u 2017. godini sufinancirati javne potrebe u školstvu kako slijedi:

1. Predškolski odgoj:

U programu javnih potreba brige o djeci predškolskog uzrasta u 2017. godini obuhvaćeni su elementi putem kojih se osigurava otvorenost programa predškolskih ustanova za potrebe djece i stvara se mogućnost djetetu da oblikuje i kreira uvjete u kojima će boraviti u vrtiću i sudjelovati u programu.

Osmišljeno i poticajno okruženje svakom djetetu, polazniku vrtića, daje mogućnost cjelovitog razvoja, a isto tako i svakom zaposleniku vrtića da svoj rad provede kvalitetno.

Ostvarivanjem prava i odgovornosti roditelja i odgojitelja u odgojno-obrazovnom procesu ostvaruje se pravo djeteta na kvalitetan odgoj i obrazovanje u duhu demokratskog društva.

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

Članak 3.

Ovaj program stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko - goranske županije«.

KLASA:021-05/16-01/7

URBROJ:2142-02-01-16-26

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE PUNAT

Predsjednik
Goran Gržančić, dr. med.

Odluka u PDF formatu   © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr