SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIV. - broj 35. Četvrtak, 22. prosinca 2016.
OPĆINA PUNAT

76.

Na temelju članka 31. stavka 3. Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradamaNarodne novine« broj 86/12 i 143/13) i članka 32. Statuta Općine PunatSlužbene novine Primorsko-goranske županije« broj 25/09, 35/09, 13/13, 19/13 - pročišćeni tekst), Općinsko vijeće Općine Punat, na 27. sjednici održanoj 20. prosinca 2016. godine, donosi

PROGRAM
korištenja sredstava naknade za zadržavanje
nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru na području Općine Punat u 2017. godini

Članak 1.

Ovim Programom utvrđuje se namjensko korištenje sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru na području Općine Punat.

Članak 2.

Planirana sredstva koristiti će se za financiranje rashoda kapitalnog projekta K 100004 - Prostorno planska dokumentacija kako slijedi:

PRIHODI

1.Naknada za zadržavanje nezakonito izgrađenihzgrada u prostoru 250.000,00 kn

RASHODI

PROSTORNO PLANIRANJE K100004 250.000,00 kn

-Izrada četverogodišnjeg Izvješća stanja u prostoru Općine Punat 35.000,00 kn

-Izrada izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Punat 150.000,00 kn

-Izrada izmjena i dopuna ostale prostorno planske dokumentacije 65.000,00 kn

Članak 3.

Nominalni iznos sredstava naknade u proračunskoj godini ovisi o broju dostavljenih rješenja o izvedenom stanju te naplaćenih izdanih rješenja o naknadi za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru na području Općine Punat.

Članak 4.

Ovaj Program stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

KLASA:021-05/16-01/7

URBROJ:2142-02-01-16-23

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE PUNAT

Predsjednik
Goran Gržančić, dr. med.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr