SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIV. - broj 35. Četvrtak, 22. prosinca 2016.
OPĆINA PUNAT

71.

Na temelju članka 76. Zakona o sportuNarodne novine« 71/06,150/08,124/10,86/12, 94/13, 85/15 i 19/16), članka 19. i 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupraviNarodne novine« broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 i 137/ 15) i članka 32. Statuta Općine PunatSlužbene novine Primorsko-goranske županije« br. 25/09, 35/09 i 13/13) Općinsko vijeće Općine Punat na 27. sjednici održanoj 20. prosinca 2016. godine donosi

2. IZMJENE I DOPUNE
Programa javnih potreba u sportu
na području Općine Punat u 2016. godini

Članak 1.

U Programu javnih potreba u sportu na području Općine Punat u 2016. godiniSlužbene novine Primorsko-goranske županije«, broj 37/15 i 21/16) članak 2. mijenja se i glasi:

»1. Programska djelatnost udruga :

Na temelju Zakona o udrugamaNarodne novine« broj 74/14), sukladno dostavljenim prijedlozima programa, njihovoj kvaliteti i značaju za Općinu Punat te rezultatima dosadašnjeg rada, Općina Punat, sukladno će proračunskim mogućnostima, sufinancirati djelatnost udruga u sportu u cilju promicanja tjelesne kulture i sporta ljudi svih dobnih skupina.

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

Članak 2.

Ove 2. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u sportu stupaju na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

KLASA:021-05/16-01/7

URBROJ:2142-02-01-16-17

U Puntu, 20. prosinca 2016.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE PUNAT

Predsjednik
Goran Gržančić, dr.med., v.r.

Odluka u PDF formatu   © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr