SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIV. - broj 35. Četvrtak, 22. prosinca 2016.
OPĆINA PUNAT

70.

Na temelju članka 49. Zakona o predškolskom odgojuNarodne novine« broj 10/97, 107/07 i 94/13),članka 143. Zakona o obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školiNarodne novine« broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13 i 152/14), članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupraviNarodne novine« broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/ 08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 i 137/15), članka 32. Statuta Općine PunatSlužbene novine Primorsko-goranske županije« broj 25/09, 35/09 i 13/13) Općinsko vijeće Općine Punat na 27. sjednici održanoj 20. prosinca 2016. godine donosi

2. IZMJENE I DOPUNE
Programa javnih potreba u predškolskom
odgoju i obrazovanju na području Općine Punat
u 2016. godini

Članak 1.

U Programu javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju na području Općine Punat za 2016. godinuSlužbene novine Primorsko-goranske županije« broj 37/ 15 i 21/16) članak 2. mijenja se i glasi:

»1. Predškolski odgoj:

U programu javnih potreba brige o djeci predškolskog uzrasta u 2016. godini obuhvaćeni su elementi putem kojih se osigurava otvorenost programa predškolskih ustanova za potrebe djece i stvara se mogućnost djetetu da oblikuje i kreira uvjete u kojima će boraviti u vrtiću i sudjelovati u programu.

Osmišljeno i poticajno okruženje svakom djetetu, polazniku vrtića, daje mogućnost cjelovitog razvoja, a isto tako i svakom zaposleniku vrtića da svoj rad provede kvalitetno.

Ostvarivanjem prava i odgovornosti roditelja i odgojitelja u odgojno-obrazovnom procesu ostvaruje se pravo djeteta na kvalitetan odgoj i obrazovanje u duhu demokratskog društva.

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

Članak 2.

Ove 2. Izmjene i dopune Programa stupaju na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

KLASA:021-05/16-01/7

URBROJ: 2142-02-01-16-16

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE PUNAT

Predsjednik
Goran Gržančić, dr.med., v.r.

Odluka u PDF formatu   © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr