SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIV. - broj 35. Četvrtak, 22. prosinca 2016.
OPĆINA PUNAT

69.

Na temelju članka 117. Zakona o socijalnoj skrbiNarodne novine« 157/13, 152/14, 99/15 i 52/16), članka 9. stavak 4. Zakona o zdravstvenoj zaštitiNarodne novine« broj 150/08,71/10, 139/10, 22/11, 84/11, 154/11, 12/ 12, 35/12, 70/12, 144/12, 82/13, 159/13, 22/14), članka 19. i 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupraviNarodne novine« broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/ 07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 i 137/15) i članka 32. Statuta Općine PunatSlužbene novine Primorsko- goranske županije« broj 25/09, 35/09 i 13/13) Općinsko vijeće Općine Punat na 27. sjednici održanoj 20. prosinca 2016. godine donosi

2. IZMJENE I DOPUNE
Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi i zdravstvu
na području Općine Punat u 2016. godini

Članak 1.

U Programu javnih potreba u socijalnoj skrbi i zdravstvu na području Općine Punat u 2016. godiniSlužbene novine Primorsko-goranske županije« broj 37/15 i 21/16) članak 2. mijenja se i glasi:

»1. Programska djelatnost prema Odluci o socijalnoj skrbi:

Općina Punat, sukladno proračunskim mogućnostima, brinuti će se o korisnicima socijalne skrbi. Prava u sustavu socijalne skrbi su:

- Mjesečna novčana naknada;

- Jednokratna naknada;

- Uvećana jednokratna naknada;

- Jednokratna naknada za pogrebne troškove;

- Naknada za troškove stanovanja;

- Troškovi ogrjeva;

- Naknade u vezi s odgojem i obrazovanjem;

-Naknada troškova boravka djece u predškolskim ustanovama;

-Naknada troškova prijevoza djece s poteškoćama u razvoju;

-Naknada troškova školske marende;

-Naknada troškova javnog prijevoza za učenike srednjih škola te redovite studente;

-Naknada troškova nabave školskih udžbenika za učenike osnovnih i srednjih škola;

-Naknada troškova smještaja u zdravstvenim ustanovama za psihički bolesne osobe te u ustanovama socijalne skrbi (domovima za stare i nemoćne);

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

Članak 2.

Ove 2. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi i zdravstvu stupaju na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko - goranske županije«.

KLASA:021-05/16-01/7

URBROJ:2142-02-01-16-15

U Puntu, 20. prosinca 2016.


OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE PUNAT

Predsjednik
Goran Gržančić, dr.med., v.r.

Odluka u PDF formatu   © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr