SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIV. - broj 35. Četvrtak, 22. prosinca 2016.
OPĆINA PUNAT

68.

Na temelju članka 9a. Zakona o financiranju javnih potreba u kulturiNarodne novine« 47/90, 27/93, 38/09), članka 19. i 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupraviNarodne novine« broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 i 137/ 15) i članka 32. Statuta Općine PunatSlužbene novine Primorsko-goranske županije« broj 25/09,35/09 i 13/13) Općinsko vijeće Općine Punat na 27. sjednici održanoj 20. prosinca 2016. godine donosi

2. IZMJENE I DOPUNE
Programa javnih potreba u kulturi na području
Općine Punat u 2016. godini.

Članak 1.

U Programu javnih potreba u kulturi na području Općine Punat u 2016. godiniSlužbene novine Primorsko-goranske županije« broj 37/15 i 21/16) članak 2. mijenja se i glasi:

»1. Programska djelatnost udruga

Na temelju Zakona o udrugamaNarodne novine« broj 74/14), sukladno dostavljenim prijedlozima programa, njihovoj kvaliteti i značaju za Općinu Punat te rezultatima dosadašnjeg rada, Općina Punat, sukladno proračunskim mogućnostima sufinancirati će djelatnost udruga u kulturi u cilju promicanja kulturnih vrijednosti u zajednici, očuvanja baštine, kulture, povijesti i tradicije, te podržavati umjetnički i kulturni razvoj ljudi svih dobnih skupina.

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

Članak 2.

Ove 2. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u kulturi stupaju na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko- goranske županije«.

KLASA:021-05/16-01/7

URBROJ:2142-02-01-16-14

U Puntu, 20. prosinca 2016.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE PUNAT

Predsjednik
Goran Gržančić, dr.med., v.r.

Odluka u PDF formatu   © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr