SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIV. - broj 35. Četvrtak, 22. prosinca 2016.
OPĆINA PUNAT

65.

Na temelju članka 30. stavak 3. Zakona o komunalnom gospodarstvuNarodne novine« broj 26/03 - pročišćeni tekst, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11 90/11, 144/12, 94/13, 153/13 147/14 i 36/15) i članka 32. Statuta Općine PunatSlužbene novine Primorsko- goranske županije« broj 25/09, 35/09 i 13/13), Općinsko vijeće Općine Punat je na 27. sjednici, održanoj 20. prosinca 2016. god. donijelo

II. IZMJENU I DOPUNU PROGRAMA
GRADNJE OBJEKATA I UREĐAJA
KOMUNALNE INFRASTRUKTURE U OPĆINI
PUNAT U 2016. GODINI

Članak 1.

Članak 3. Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Punat u 2016. godiniSlužbene novine Primorsko-goranske županije broj 37/15 i 21/16) mijenja se i glasi:

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

Članak 2.

Članak 4. mijenja se i glasi:

»Građenje objekata i uređaja, te nabave opreme iz članka 3. ovog Programa, financirat će se iz slijedećih izvora:

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

Članak 3.

Ovaj Program stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

KLASA: 021-05/16-01/7

URBROJ: 2142-02-01-16-11

Punat, 20. prosinca 2016.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE PUNAT

Predsjednik
Goran Gržančić, dr.med., v.r.

Odluka u PDF formatu   © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr