SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIV. - broj 35. Četvrtak, 22. prosinca 2016.
OPĆINA PUNAT

63.

Na temelju članka 17. stavka 1. Zakona o sustavu civilne zaštite (»Narodne novine« broj 82/15) i članka 32. Statuta Općine Punat (»Službene novine Primorsko goranske županije, br. 25/09, 35/09 i 13/13), Općinsko vijeće Općine Punat na 27. sjednici održanoj 20. prosinca 2016. godine donosi

GODIŠNJI PLAN
razvoja sustava civilne zaštite na području
Općine Punat za 2017. godinu s financijskim učincima
za trogodišnje razdoblje

Članak 1.

Slijedom Analize stanja sustava civilne zaštite na području Općine Punat za 2016. godinu te Smjernica za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite na području Općine Punat za razdoblje od 2017. - 2020. godine, utvrđuje se godišnji plan aktivnosti sustava civilne zaštite za 2017. godinu.

Članak 2.

Tijekom 2017. godine potrebno je:

1.izvršiti usklađivanje sa Zakonom o sustavu civilne zaštite, a osobito:

-donijeti Odluku o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite Općine Punat,

-staviti van snage Odluku o određivanju pravnih osoba od interesa za zaštitu i spašavanje Općine Punat (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 5/16),

-donijeti Plan vježbi civilne zaštite ,

-donijeti plan djelovanja civilne zaštite,

2.izvršiti usklađivanje Procjene ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara te okoliša od katastrofa i velikih nesreća Općine Punat te Plana zaštite i spašavanja i plana civilne zaštite Općine Punat s Pravilnikom o metodologiji za izradu procjena rizika i planova djelovanja civilne zaštite,

3.provoditi osposobljavanje i vježbe postrojbi civilne zaštite.

Članak 3.

Plan financijskih sredstava za razvoj sustava civilne zaštite na području Općine Punat čini prilog ovog Godišnjeg plana.

Članak 4.

Ovaj Godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Punat za 2017. godinu s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje objaviti će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

KLASA:021-05/16-01/7

URBROJ:2142-02-01-16-9

U Puntu, 20. prosinca 2016.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE PUNAT

Predsjednik
Goran Gržančić, dr.med., v.r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr