SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIV. - broj 35. Četvrtak, 22. prosinca 2016.
OPĆINA PUNAT

60.

Na temelju članka 12. i 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/ 01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/ 13 i 137/15) i članka 32. stavka 1. točke 5. Statuta Općine Punat (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 25/09, 35/09 i 13/13) Općinsko vijeće Općine Punat na 27. sjednici održanoj 20. prosinca 2016. godine donosi

ODLUKU
o osnivanju udruge Lokalna akcijska grupa u ribarstvu

Članak 1.

Općina Punat zajedno s Gradom Krkom i Općinama Baška, Dobrinj, Malinska-Dubašnica, Omišalj i Vrbnik (dalje: članice LAGURA) pristupa osnivanju udruge Lokalna akcijska grupa u ribarstvu (u daljnjem tekstu: LAGUR).

LAGUR se osniva radi povećanja zaposlenosti i teritorijalne kohezije putem promicanja gospodarskog rasta, društvene uključenosti, stvaranja radnih mjesta i pružanja podrške upošljivosti i mobilnosti radne snage u obalnim i kontinentalnim zajednicama koje ovise o ribolovu i akvakulturi, uključujući diversifikaciju aktivnosti u ribarstvu te prema ostalim sektorima pomorskog gospodarstva. LAGUR predstavlja ribarstveno i akvakulturno područje koje je funkcionalno koherentno u zemljopisnom, gospodarskom i društvenom smislu.

Članak 2.

Općina Punat stječe sva prava i obveze člana LAGUR-a danom osnivanja LAGUR-a.

Članak 3.

Općina Punat, kao član LAGUR-a ima pravo birati i biti birana u sva tijela LAGUR-a, sudjelovati u utvrđivanju zajedničke politike i programa LAGUR-a, odlučivati o sredstvima i imovini LAGUR-a te sudjelovati u aktivnostima od zajedničkog interesa u skladu s općim aktima LAGUR-a.

Članak 4.

Općina Punat ima obvezu redovito plaćati članarinu, pomagati rad LAGUR-a dotacijom iz Proračuna prema mogućnostima, kao i druge obveze u skladu s općim aktima LAGUR-a.

Članak 5.

Predstavnik Općine Punat u LAGUR-u je općinski načelnik ili osoba koju ovlasti, a o čemu donosi Zaključak.

Općinski načelnik ili osoba iz stavka 1. ovog članka zastupaju interese Općine Punat.

Članak 6.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

KLASA:021-05/16-01/7

URBROJ:2142-02-01-16-6

U Puntu, 20. prosinca 2016.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE PUNAT

Predsjednik
Goran Gržančić, dr.med., v.r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr