SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIV. - broj 35. Četvrtak, 22. prosinca 2016.
OPĆINA MATULJI

83.

Na temelju članka 10. stavka 2. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ( Narodne novine broj 86/08 i 61/11) Općinski načelnik Općine Matulji dana 1. kolovoza 2016. godine, utvrđuje

PLAN
prijma u službu za 2016. godinu

Članak 1.

Utvrđuje se Plan prijma u službu u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Matulji za 2016. godinu

Članak 2.

Plan prijma u Jedinstvenom upravnom odjelu sadrži:

-broj sistematiziranih radnih mjesta na dan 31.12.2015. godine

-stanje popunjenosti radnih mjesta u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Matulji na dan 31.12.2015.

-potreban broj službenika na neodređeno vrijeme za 2016. godinu

-potreban broj vježbenika u 2016. godini

Članak 3.

U Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Matulji na dan 31.12.2015. godine sistematizirano je 20 radnih mjesta i to: pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela, 4 radna mjesta u Odsjeku za komunalni sustav, 7 u Odsjeku za samoupravu i upravu, 5 u Odsjeku za proračun i financije, a referent za prostorno uređenje,viši savjetnik za gospodarstvo i potporu razvojnim projektima i referent za društvene djelatnosti direktno su odgovorni Pročelniku,a unutarnji revizor Općinskom načelniku.

Članak 4.

U Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Matulji na dan 31.12.2015. godine popunjeno je 15 radnih mjesta, i to: 14 službenika na neodređeno vrijeme i 1 službenik na određeno vrijeme od kojih njih 8 ima potrebno stručno znanje magistra struke ili stručnog specijalista,3 službenika imaju potrebno stručno znanje sveučilišnog prvostupnika struke ili stručnog prvostupnika struke i 4 službenika ima potrebno stručno znanje srednje stručne spreme.

Članak 5.

U Jedinstvenom upravnom odjelu planira se prijam na određeno vrijeme 1 službenika, i to prometno/komunalnog redara.

U Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Matulji ne planira se prijam vježbenika u 2016. godini.

Članak 6.

Općina Matulji popunjava radna mjesta prema ovom planu,sukladno Zakonu o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi,Pravilniku o unutarnjem redu i financijskim sredstavima osiguranim Proračunom Općine Matulji za 2016. godinu, osim u slučaju potrebe prijma u službu na određeno vrijeme i popune radnog mjesta koje je ostalo upražnjeno nakon donošenja ovog Plana.

Članak 7.

Ovaj Plan stupa na snagu danom donošenja i objavljuje se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije« i na internetskoj stranici Općine Matulji.

Klasa: 100-01/16-01/19

Ur.broj: 2156-04-01-16-1

Matulji, 1. kolovoza 2016.

Općinski načelnik
Mario Ćiković, v.r.

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=998&mjesto=51211&odluka=83
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr