SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIV. - broj 35. Četvrtak, 22. prosinca 2016.
OPĆINA MATULJI

77.

Na temelju članka 39 Zakona o proračunu (NN 87/08, 136/12 i NN 15/15) i članka 32. Statuta Općine Matulji (Službene novine Županije Primorsko goranske 26/09, 38/09, 8/ 13 17/14 i 29/14), Općinsko Vijeće Općine Matulji na sjednici održanoj 20. prosinca 2016.g, donosi,

2. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA OPĆINE MATULJI ZA 2016.G. I PROJEKCIJE 2017.-2018. G.

Članak 1.

U Proračun Općine Matulji za 2016.g. i Projekcije za 2017-2018.g. (»Službene novine Primorsko goranske županije« broj 13/16., 27/16) članak 1. mijenja se u dijelu, koji se odnosi na 2016.g., i to kako slijedi:

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

Članak 2.

OPĆI DIO Proračuna mijenja se u dijelu, koji se odnosi na 2016.g., i to kako slijedi:

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

Članak 3.

Članak 3. POSEBNI DIO Proračuna u dijelu, koji se odnosi na 2016.g., mijenja se i glasi:

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

Članak 5.

Članak 5. RAZVOJNI PROGRAMI Proračuna u dijelu, koji se odnosi na 2016.g., mijenja se i glasi:

Članak 6.

Sve ostale odredbe Proračuna ostaju nepromijenjene.

Članak 7.

Ove izmjene i dopune Proračuna Općine Matulji za 2016.g. i Projekcije 2017-2018.g. stupaju na snagu osmi dan nakon objave u »Službenim novinama Primorsko goranske županije«.

Klasa: 400-08/16-01/11

Ur.broj: 2156-04-01-16-3

Matulji, 20. prosinca 2016

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE MATULJI

Predsjednik općinskog vijeća
Dr. Mladen Prenc

Odluka u PDF formatu   


http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=998&mjesto=51211&odluka=77
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr