SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIV. - broj 35. Četvrtak, 22. prosinca 2016.
OPĆINA MATULJI

76.

Na temelju članka 110. Zakona o proračunuNarodne novine« broj: 87/08,136/12 I 15/15), članka 84. stavka 2. Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom planuNarodne novine« br.114/10, 124714 I 13/15) i članka 32. Statuta Općine MatuljiSlužbene novine Primorsko-goranske Županije« broj 26/09, 38/09, 8/13, 17/14, 29/14, 4/15 i 39/15-pročišćeni tekst) Općinsko vijeće Općine Matulji, na sjednici održanoj dana 20. prosinca 2016. g., donosi

ODLUKU
O IZMJENI ODLUKE
O RASPODJELI REZULTATA POSLOVANJA
ZA 2015. G.

Članak 1.

U Odluci o raspodjeli rezultata poslovanja za 2015.g. (»Službene novine Primorsko-goranske Županije« broj 13/16 i 27/16 redni broj 2. pozicija 29.4,29.2, redni broj 3. pozicija 29.7, 29.92, redni broj 6. pozicija 55,56.3, 56.2, 56.4, redni broj 7. pozicija 54.11, i redni broj 8 poz. 62., 66.,72 i 62.2, mijenjaju se i glase

»29.4 Detaljni planovi uređnja 0,00

29.2 Intel. Usluge-stručna suradnja pri izradi planova 0,00

29.7 Ekološki projekti 677.058,00

29.92 Naknade građanima i kućanstvima (zelena energija i energ.učink.) 0,00

55 Ceste 0,00

56.3 Nogostupi 0,00

56.2 Parkirališta 0,00

56.4 Proširenje groblja 95.963,00

54.11 Vodoopskrba-kapit.pomoći-zaj.proj.Hrv.vode 149.117,00

62 Dodatna ulaganja u poslovne prostore 1.606.677,23

66 Zemljište 1.097.476,00

72 Proširenje kapaciteta predškolskog odgoja 293.187,50

62.2 Dodatna ulaganja u objekte predškolskog odgoja 643.000,00

Članak 2.

Ova odluka stupa na snagu osmi dan nakon objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa:400-08/15-01/8

Ur.br.:2156-04-01-16-15

Matulji, 20.12.2016.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE MATULJI

Predsjednik Općinskog vijeća
Mladen Prenc, dr.med., v.r.

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=998&mjesto=51211&odluka=76
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr