SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIV. - broj 35. Četvrtak, 22. prosinca 2016.
OPĆINA DOBRINJ

56.

Na temelju čanka 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravimaNarodne novine« broj 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09 i 153/09), članka 14. Odluke o upravljanju nekretninama u vlasništvu Općine DobrinjSlužbene novine Primorsko- goranske županje« broj 23/12) i članka 49. Statuta Općine DobrinjSlužbene novine Primorsko-goranske županje« broj 35/09, 10/13 i 36/13) općinski načelnik Općine Dobrinj dana 12. prosinca 2016. godine, donosi

O D L U K U
o odabiru najpovoljnijih ponuditelja u postupku prodaje nekretnina u vlasništvu Općine Dobrinj

1.Općina Dobrinj prodat će nekretninu, u naravi zemljište u vlasništvu Općine Dobrinj, kako slijedi: dio z.č. 1074/165, udio 65/9227, ukupno 65 m2, upisana u zk. ul. 2967, k.o. Soline, za kupoprodajnu cijenu u iznosu od 55.900,00 kn.

2.Odabranim ponuditeljem za kupoprodaju nekretnine iz točke 1. ove Odluke, na temelju provedenog javnog natječaja, objavljenog dana 27. studenog 2016. godine u »Novom listu« i na službenoj web stranici Općine Dobrinj, utvrđuje se: DUBRAVKA JELENOVIĆ iz Šila, Na vodici 1, OIB:32457566531.

3.Na temelju ove Odluke općinski načelnik Općine Dobrinj sklopit će, u ime Općine Dobrinj, kao prodavatelja, ugovore o kupoprodaji nekretnina.

4.Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Službenim novinama Primorsko- goranske županije«.

KLASA: 944-01/15-01/7

URBROJ: 2142-04-02-16-6

Dobrinj, 12. prosinca 2016.

OPĆINSKI NAČELNIK OPĆINE DOBRINJ
Neven Komadina,v.r.

 

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=998&mjesto=51514&odluka=56
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr