SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIV. - broj 34. Petak, 16. prosinca 2016.
OPĆINA DOBRINJ

55.

Na temelju čanka 4. stavak 3. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupraviNarodne novine« broj 86/08) i članka 49. Statuta Općine DobrinjSlužbene novine Primorsko-goranske županje« broj 35/09, 10/13 i 36/13) općinski načelnik Općine Dobrinj dana 12. prosinca 2016. godine, donosi

P R A V I L N I K
o izmjeni i dopuni Pravilnika o unutarnjem redu
Jedinstvenog upravnog odjela Općine Dobrinj

Članak 1.

U Pravilniku o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela Općine DobrinjSlužbene novine Primorsko- goranske županije« broj 37/10) donosi se novi Dodatak I., a nalazi se u privitku ovog Pravilnika i čini njegov sastavni dio.

Članak 2.

Ostale odredbe Pravilnika ostaju nepromijenjene.

Članak 3.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu dan nakon objave u »Službenim novinama Primorsko goranske županije«.

KLASA:022-05/16-01/57

URBROJ: 2142-04-02-16-1

Dobrinj, 12. prosinca 2016. godine

OPĆINSKI NAČELNIK OPĆINE DOBRINJ

Neven Komadina, v.r.

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

Odluka u PDF formatu   


http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=997&mjesto=51514&odluka=55
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr