SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIV. - broj 34. Petak, 16. prosinca 2016.
GRAD NOVI VINODOLSKI

51.

Na temelju članka 28. stavka 1. Zakona o komunalnom gospodarstvuNarodne novine« broj 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/ 09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13, 153/13, 147/14 i 36/15) i članka 21. Statuta Grada Novog VinodolskogSlužbene novine Primorsko-goranske« broj 12/13 i 18/ 14) Gradsko vijeća Grada Novog Vinodolskog, na 30. sjednici održanoj dana 13. prosinca donosi

PROGRAM
održavanja objekata i uređaja komunalne
infrastrukture za 2017. godinu

Članak 1.

Ovim Programom utvrđuju se izvori prihoda za održavanje objekata i uređaja komunalne infrastrukture i opseg poslova održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture sa procjenom pojedinih proračunskih stavki po djelatnostima za 2017. godinu.

Članak 2.

Prihodi u kunama utvrđeni ovim Programom su kako slijedi:

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

Članak 3.

Za potrebe održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture prihodi iz članka 1. ovog Programa u iznosu od 5.331.000,00 kn raspoređuju se, izraženo u kunama, kako slijedi:

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

Članak 4.

Neutrošeni prihod od komunalne naknade u iznosu od 1.618.000,00 kn utrošit će se za građenje objekata i uređaja komunalne infrastrukture što je prikazano u Programu građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture.

Članak 5.

Realizacija planiranih rashoda za čistoću prometnica i javnih površina, održavanje zelenih površina, održavanje pomorskog dobra, održavanje oborinske odvodnje, vršit će se u obujmu i dinamici koje odobri Gradonačelnik svojim Zaključkom.

Članak 6.

Provođenje ovog Programa u nadležnosti je Gradonačelnika Grada Novog Vinodolskog.

Gradonačelnik je dužan Gradskom vijeću Grada Novog Vinodolskog podnijeti izvješće o izvršenju ovog Programa do kraja ožujka 2018. godine.

Članak 7.

Ovaj program objavit će se u Službenim novinama Primorsko-goranske županije, a stupa na snagu 1.1.2017. godine.

KLASA: 363-02/16-01/42

URBROJ: 2107/02-01-16-2

Novi Vinodolski, 13. prosinca 2016.

GRADSKO VIJEĆE GRADA NOVI VINODOLSKI

Predsjednik
Neven Pavelić, v.r

Odluka u PDF formatu   


http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=997&mjesto=51250&odluka=51
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr