SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIV. - broj 34. Petak, 16. prosinca 2016.
GRAD NOVI VINODOLSKI

42.

Na temelju članka 39. Zakona o proračunuNarodne novine«, broj 87/08, 136/12 i 15/15) i članka 19. Statuta Grada Novi VinodolskiSlužbene novine« Primorsko-goranske županije, broj 12/13 i 18/14), Gradsko vijeće Grada Novog Vinodolskog na 30. sjednici održanoj dana 13. prosinca 2016. g. donijelo je

PRORAČUN GRADA NOVI VINODOLSKI
ZA 2017. SA PROJEKCIJAMA ZA 2018. I 2019. GODINU

OPĆI DIO PRORAČUNA

Članak 1

Proračun Grada Novi Vinodolski za 2017. g. sastoji se od:

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

Članak 2

Prihodi i primici, rashodi i izdaci po izvorima i vrstama utvrđuju se u Računima prihoda, rashoda i zaduživanja/financiranja kako slijedi:

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

Članak 3

U posebnom dijelu Proračuna Grada Novi Vindolski za 2017.g. rashodi i izdaci raspoređuju se prema nositeljima i korisnicima te programima kako slijedi:

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

Članak 4

Plan razvojnih programa za 2017. godinu s projekcijama za 2018. i 2019. (u daljnjem tekstu: Plan) sadrži rashode na nefinancijskoj imovini i plan kapitalnih pomoći i donacija sa izvorima financiranja.

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

Članak 5.

Proračun Grada Novi Vinodolski za 2017.g. objavit će se u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije, a stupa na snagu od 01. siječnja 2017.g.

Klasa: 400-06/16-60/11

Urbroj: 2107/02-01-16-2

Novi Vinodolski, 13. prosinca 2016.

GRADSKO VIJEĆE GRADA NOVOG
VINODOLSKOG

Predsjednik Gradskog vijeća
Neven Pavelić, v.r.

Odluka u PDF formatu   


http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=997&mjesto=51250&odluka=42
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr