SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIV. - broj 34. Petak, 16. prosinca 2016.
GRAD MALI LOŠINJ

98.

Na temelju članka 28. stavka 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« br. brojeve 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03- proč. tekst, 82/04, 110/ 04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/ 12, 94/13, 153/13, 147/14 i 36/15) i članka 32. Statuta Grada Malog Lošinja (»Službene novine PGŽ« br. 26/ 09,32/09) Gradsko vijeće Grada Malog Lošinja, na sjednici održanoj dana 15. prosinca 2016. godine, donijelo je

PROGRAM
održavanja objekata i uređaja komunalne
infrastrukture za 2017. godinu

Članak 1.

Ovim Programom određuje se održavanje objekata i uređaja komunalne infrastrukture (u daljnjem tekstu: Program) na području Grada Malog Lošinja za 2017. godinu za slijedeće djelatnosti:

-održavanje čistoće u dijelu koji se odnosi na čišćenje javnih površina

-održavanje javnih površina

-parkovno uređenje javnih površina

-odvodnja oborinskih voda

-održavanje groblja

-prijevoz vode i javni izljevi

-održavanje fontana i urbane opreme

-održavanje obale

-održavanje javne rasvjete

-održavanje prometne signalizacije

-održavanje nerazvrstanih cesta

-obavljanje deratizacije i dezinsekcije

* obavljanje veterinarsko higijeničarskih poslova

Programom iz stavka 1. ovog članka utvrđuje se opis i opseg poslova održavanja s procjenom pojedinih troškova po pojedinim djelatnostima te iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje Programa s naznakom izvora financiranja.

Članak 2.

Financijski prikaz planiranih sredstava i izvora:

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

Poslovi će se odraditi u slijedećem opsegu:

Javna rasvjeta- plaćanje utroška i distribucije el.energije i tekućeg održavanja zamjene žarulja, lampi, stupova, prigušnica i ostalih radnji za područje Grada Malog Lošinja. U iznos je uključena osposobljavanje postojeće iluminacije ( 25%) te dobava i postava božićne iluminacije u svim MO 10 mjesta, ispred tri sakralna objekta, na Trgu RH u Malom Lošinju.

Održavanje zelenih površina od strane komunalnog društva Komunalne usluge Cres- Mali Lošinj uključuje:

Tekuće održavanje zelenih površina u Malom Lošinju 6.256 m2 , okolna mjesta 3.899 m2 i sadnju novih Poljanu, Raskršće Veli- Mali; košenje travnatih površina Mali Lošinj 41.308 m2 2x godišnje i okolna mjesta 55. 804 m2 2x godišnje i održavanje prohodnosti pješačkih staza 107,50 km, planinskih staza 153,00 km i šetnica lungomare 41 km, predviđa dva godišnja prohoda cjelokupne dužine.

Održavanje fontana od strane komunalnog društva Komunalne usluge Cres Mali Lošinj uključuje:

Sanaciju manjih kvarova i čišćenje dviju fontana u Malom Lošinju, jednom tjedno i poliranje i brušenje male fontane 2x godišnje.

Čišćenje javnih površina od strane komunalnog društva Komunalne usluge Cres -Mali Lošinj uključuje:

Pometanje ulica strojno/ručno, pranje ulica strojno/ ručno, čišćenje trave na javno-prometnim površinama, pražnjenje košarica za otpatke; veličine javno prometnih površina s kategorizacijom:

I. kategorija 5 do 7 puta tjedno, II kategorija 2-3 x tjedno,III kategorija 1x tjedno do 2x mjesečno.

Mali Lošinj I 48.653m2- u sezoni se čisti jednom dnevno,( od čega 13.012 m2 dva puta dnevn), a u periodu van sezone čisti se po rasporedu II kategorije( Obala Priko i poprečne ulice,D. Skopinića,Riva L:kapetana i poprečne ulice, Vladimira Gortana, Trg RH,B. Vidulića, Sv. Marije, J. Kašmana, Bočac, Zagrebačka, G. Garibaldi, O.Ostromana, D. Bričina, G. Bričina, Del Conte Giovani, Trg. žrtava fašizma, Studenac, Brdina, Matice Hrvatske, Š.K.Kozulića, Omladinska, Čikat (šetnica).

Mali Lošinj II 10.485 m2 - u sezoni se čisti svaki dan, a van sezone ukupno 21.384 m2 2-3 puta tjedno (sv. Nikole, V. Craglietto, Kaštel, B.Milanovića, dio ul. S. Gopčevića, D. Kozulića, A. Haračića, M. Gupca, M. Martinolića, Osorska)

Mali Lošinj III 26.531m2- jednom tjedno do dva puta mjesečno ( M. Vidulića, Kalvarija, Bukovica, S. Radića, Dubovica, Veloselska, Jamina, Sv. Martin, Gravot, Malin, Vršak, B. Caponija, Nova riva)

Strojno čišćenje:

Mali Lošinj I kategorija- svaki dan 16.933 m2 ( Riva Priko, Riva l. kapetana, Lošinjskih brodograditelja, Zagrebačka ul, Sv. Marije ) II kategorija- dva puta tjedno 11.144 m2 ( Velopin, Vresikovo, Čikat kod spomenika i igralište, Bočac , III kategorija jednom tjedno 29.123 m2 ( obilaznica od spomenika do Kadina, S. Radića, B. Milanovića, Istarska, Creska, Poljana, Zagazinjine)

Pranje ulica- Trg RH,Obala Priko i Obala L. Kapetana (od 15.6. do 15.9. tri x tjedno)

11.823.000,00

Veli Lošinj I 4.770 m2 čiste se po rasporedu I kategorije (O. M. Tita, Trg ispred gl. crkve, Trg ispred ribarnice, Trg ispred crkve Sv. Marije, V. Nazora, Podjavori market, Rovenska od br. 6-31)

Veli Lošinj II 2.570m2 čiste se po rasporedu II kategorije (V. Gortana od br. 1- 25, V. Gortana od br. 26 do crkve sv. Josipa, Šestavine do k. br. 13, šetalište od crkve do groblja)

Veli Lošinj III 6.920m2 čiste se po rasporedu III kategorije ( V. Nazora od k. br. 35 do 48, Kaciol-Derma-Bgz do k. br. 34, Kaštel- Slavojna- samoposluga, Slavojna- Imp. do k.br. 27,Šestavine od k. br. 13 do Punte, od crkve do Ribarske kolibe, autobusna stanica, autobusna stanica-kružni tok, donje parkiralište)

Veli Lošinj-(2x tjedno) strojno čišćenje 3.970 m2 I kategorija ( O. M.Tita, Trg ispred ribarnice, V. Nazora i Trg. ispred crkve sv. Marije, Podjavori- market,); 1.820 m2 II kategorija V. Gortana k.br. 1-25, V. Gortana k.br. 26 do crkve sv. Josipa, Šestavine do k.br. 13; 6.831m2 III kategorija V. Nazora k.br. 35-48, Kaštel-Slavojna-samoposluga, Slavojna- Imp. Do k.br. 27, Šestavine od k.br.13- Punte, autobusna stanica, autobusna stanica- kružni tok, O. Hrgovića, donje parkiralište.

Cesta- Mali- Veli 18.150 m2

Pranje ulica: O.M.T. Trg ispred ribarnice,V. Nazora i Trg ispred crkve Sv. Marije, Podjavori market i Rovenska od 6-31 (od 15.6. do 15.9. 1x tjedno)

Nerezine I 4.380 m2 čiste se po rasporedu I kategorije (O.N.Pomoraca,Trg Studenac, Spinčićeva,Ul.oslobođenja)

Nerezine II 4.157 m2 čiste se po rasporedu II kategorije (Rapoča- do crpne st.,Magdalenska, V. Nazora, Istarska)

Nerezine III 2.383 m2 čiste se po rasporedu III kategorije ( parkiralište)

Pranje ulica- Trg Studenac 1750 m2 (od 15.6. do .15.9. 1x tjedno)

Osor I 2599 m2 čiste se po rasporedu I kategorije (Veliki i mali trg, autobusna stanica, šetnica uz D-100)

Osor II 1668 m2 čiste se po rasporedu II kategorije (zapadna- istočna gradska vrata, groblje do Sv. Petra, konoba Bonif.- Sv. Petar)

Artatore i Ćunski III 8.854m2 obuhvaća ulice naselja i čisti se po rasporedu III kategorije

Unije II 8.066m2 čisti se po rasporedu za II kategoriju (Riva i gat, od crkve do rive i okoliš)

Susak II 8.593m2 čisti se po rasporedu za II kategoriju (Riva i gat do škole, od rive do crkve)

Ilovik II 12 634m2 čisti se po rasporedu II kategorije (od crkve do rive i obala)

Održavanje obale u iznosu 1.500.000,00 kn obuhvaća:

a)sa komunalnim društvom Komunalne usluge Cres- Mali Lošinj iznos od 245.000kn

– Djelatnost čišćenja plaža obuhvaća slijedeće pravce

Porto Šešula-Cuanguski-Mala Draga-Vela Draga-Sunfarn-Krivica-Balvanida-Pijeski od 01.06. do 01.09. svaki drugi dan

Javorna-Kriška-Jamna-Trasorka-Mrtvaška od 01.06. do 01.09. dva puta mjesečno

Koludarac-Bocca Falsa,Murter-vala Inglese-Zabodarski I-II-III-uvala zadnja-Bocca vera od 01.06. do 01.09. tjedno jednom

Bocca vera-Liski-Liska slatina-Studenčić 01. 06. do 01.09. 2x mjesečno

Most Privlaka-Privlaka-Kadin-Zagazinjine-zag.Žalić,- Bojčić-Sv.Martin-M.Valdarke-Valdarke-Riva Valdarke- Val d škure-hotel Punta od 01.06.do 01.09. svaki drugi dan

Vila Diana-glavna plaža-ispod hotela Bellewue-hotel Alhambra-spomenik A.Haračić-željezničko odmaralište- Lanterna od.01.06.do 01.09.svaki dan

Villa Diana- Njemačko groblje-Kredo-Srebrna uvala- Zlatna uvala-Velopin-benzinska od.01.06.do01.09. svaki drugi dan.

Postsezonsko čišćenje plaža 15.9. do 31.12.- (u Planu i prema potrebi)

b)sa trgovačkim društvom Lošinj usluge d.o.o.- ukupno planirana sredstva u iznosu od 530.000,00 kn odnosi se na:

dohrana plaža 120.000,00 kn

sanacija plaža i izvedba sunčališta 360.000 kn

rampa Veli Lošinj 30.000,00 kn

održavanje skala i tuševa: 20.000,00 kn

b)Grad Mali Lošinj putem povjeravanja poslova iznos od 500.000,00 kn odnosi se na:

sanacija prilaza plažama za pse 90.000 kn

održavanje i postavljanje plutajućih brana 50.000 kn

sanacija Ilovik 40.000 kn

staza Veli Lošinj 80.000 kn

toaleti- 225.000,00

strojno uređenje četiri plaže Artatore 15.000 kn

c) Ostalo:

Skale i rukohvati, oprema 80.000 kn

Utrošak vode na plažama 40.000 kn

Naknade: 25.000 kn

Čišćenje plaža po ugovorima 80.000 kn

Održavanje nerazvrstanih cesta:

-Sanacija i asfaltiranje 250.000,00 kn (dio staze Koromačno, dio puta Ul, A. Haračića,Kalvarija, Nerezine)

-Stavka obuhvaća zimsko održavanje do 50.000,00 kn (po potrebi)

-Regulacija prometa odnosi se na poslove s komunalnim društvom Lošinj usluge d.o.o i Pazigrad Rijeka (provođenje sustava prometnog redarstva).

-Vertikalna i horizontalna signalizacija odnosi se na nabavku znakova i ostalog u signalizaciji i izvedbi poslova od strane Lošinj usluga d.o.o. za područje Grada Malog Lošinja.

Voda i javni izljevi- odnosi se na javne slavine

Odvodnja oborinskih voda putem komunalnog društva Vodoopskrba i odvodnja Cres Mali Lošinj d.o.o. odnosi se na Program održavanja oborinskih kolektora ,tekuće čišćenje svih oborinskih kolektora 420 kom. i rešetki 231 m (3x godišnje) i vanredno održavanje (velike oborinske vode); u Malom Lošinju, Velom Lošinju i Nerezinama. Stavka obuhvaća

DDD I VHS usluge mjesečni poslovi, odnosno prema Programu Zavoda za javno zdravstvo i potreba i sterilizacija mačaka.

Održavanje groblja putem komunalnog društva Komunalne usluge Cres Mali Lošinj d.o.o. obuhvaća održavanje čistoće putova i staza na grobljima, rasvjete i javnih izljeva; bojanje željeznih i drvenih dijelova groblja i građevinsko održavanje (zidići i putovi).

– Održavanje javnih površina: 1.730.957,00 kn

a)sa trgovačkim društvom Lošinj usluge planirani je iznos od 700.000kn i odnosi se na:

Betoniranje podesta za klupe: 20.000 kn

Betoniranje podesta za kontejnere 20.000 kn

Ogradni zidići i gromače: 30.000,00 kn

Uređenje autobusnih čekaonica: 10.000,00 kn

Sanacija oborinske odvodnje 80.000 kn

(D. Bričina 14-26 i Š- Kvirina kozulića)

Sanacija j.p. Kalvarija, Ćunski, Nerezine 360.000 kn

Zavoj Mrtvaška 10.000 kn

Zavoj- Biskupija, Nerezine 20.000 kn

Sanacija ceste za Kandiju, Zabodarski, Kurile - 100.000 kn

Ostalo: 50.000 kn

a)Grad Mali Lošinj putem povjeravanja poslova iznos od 1.030.957,00 kn i odnosi se na:

Sanacija ceste u pod. zoni 600.000 kn

Sanacija staze Donje selo i dio puta 200.00 kn

J.p. nadzorne kamere: 100.000 kn

Bravarski radovi: 50.957,00 kn

Radovi na nn mreži na j.p.: 80.000 kn

Čišćenje javnih WC-a odnosi se na čišćenje na području Grada Malog Lošinja putem ugovora.

Stavka uključuje održavanje komunalne opreme po svim naseljima ( klupa i košarica) od strane Komunalnih usluga d.o.o. kao i potrebnih popravaka od strane treće osobe.

Članak 3.

Ovaj Program objavljuje se u »Službenim novinama PGŽ« i stupa na snagu 01.01.2017. godine.

Klasa: 361-01/16-01/13

Ur broj: 2213/01-01-16-4

Mali Lošinj, 15. prosinca 2016.

GRAD MALI LOŠINJ GRADSKO VIJEĆE

Predsjednik
Anto Nedić, prof., v.r.

Odluka u PDF formatu   © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr