SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIV. - broj 34. Petak, 16. prosinca 2016.
GRAD MALI LOŠINJ

97.

Na temelju članka 30. stavak 4. Zakona o komunalnom gospodarstvuNarodne novine« br. 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03-proč. tekst, 82/04, 110/04, 178/ 04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13, 153/13, 147/14 i 36/15) i članka 32. Statuta Grada Malog LošinjaSlužbene novine PGŽ« br. 26/09, 32/09) Gradsko vijeće Grada Malog Lošinja, na sjednici održanoj dana 15. prosinca 2016. godine, donijelo je

PROGRAM
gradnje objekata i uređaja komunalne
infrastrukturemza 2017. godinu

Članak 1.

Ovim Programom određuje se gradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture, te nabavka opreme (u daljnjem tekstu: Program) na području Grada Malog Lošinja za 2017. godinu za javne površine, nerazvrstane ceste, javnu rasvjetu i građenje groblja i ostalih komunalnih građevina.

Ovaj Program sadrži opis poslova s procjenom troškova za gradnju pojedinih objekata i uređaja komunalne infrastrukture kao i iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje Programa s naznakom izvora financiranja.

1. CESTE I PARKIRALIŠTA

Članak 2.

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

2. JAVNA RASVJETA

Članak 3.

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

3. JAVNE POVRŠINE

Članak 4.

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

4. OPREMA

Članak 5.

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

6. REKAPITULACIJA

Članak 6.

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

Članak 7.

Ukupna sredstva za ostvarivanje ovog Programa utvrđuju se u iznosu od 14.568.000,00kn od čega komunalni doprinos iznosi 4.738.000,00 kn, kapitalne pomoći RH 9.010.000,00 kn i prihodi od prodaje nefin.imovine 820.000,00 kn.

Članak 8.

Ovaj Program stupa na snagu 01. siječnja 2017. godine i objavit će se u Službenim novinama Primorsko-goranske županije.

Klasa: 361-02/16-01/15

Urbroj: 2213/01-01-16-4

Mali Lošinj, 15. prosinca 2016.

GRAD MALI LOŠINJ GRADSKO VIJEĆE

Predsjednik
Anto Nedić, prof., v.r.

Odluka u PDF formatu   © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr