SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIV. - broj 34. Petak, 16. prosinca 2016.
GRAD MALI LOŠINJ

96.

Na temelju odredbi članka 114b. Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (NNRH, br. 69/99, 151/03, 157/03, 87/09, 88/10, 61/11, 25/12, 136/12, 157/13, 152/14 i 98/15) i članka 32. stavka 1. Zakona o proračunuNarodne novine RH«, br. 87/08, 136/12) i članka 32. Statuta Grada Mali LošinjSlužbene novine« PGŽ, br. 26/09, 32/09, 10/13), Gradsko vijeće Grada Mali Lošinj, na sjednici održanoj 15. prosinca 2016. godine, donijelo je

PLAN RASPODJELE SPOMENIČKE RENTE
ZA 2017. GODINU

Članak 1.

Planom raspodjele spomeničke rente Grada Malog Lošinja za 2017. godinu (u daljnjem tekstu: Plan) raspoređuju se sredstva spomeničke rente za programe zaštite i očuvanja kulturnih dobara na području Grada Malog Lošinja (u daljnjem tekstu: Grad).

Članak 2.

Prihod od spomeničke rente planiran je u Proračunu Grada za 2017. godinu u iznosu od 650.000,00 kn.

Raspored financijskih sredstava iz stavka 1. ovog članka, po projektima i programima, utvrđuje se kako slijedi:

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

Članak 3.

Plan raspodjela spomeničke rente za 2017. godinu objavit će se u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije, a stupa na snagu 01. siječnja 2017. godine.

KLASA: 400-08/16-01/12

URBROJ: 2213/01-01-16-15

Mali Lošinj, 15. prosinca 2016.

GRAD MALI LOŠINJ GRADSKO VIJEĆE

Predsjednik
Anto Nedić, prof., v.r.

Odluka u PDF formatu   © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr