SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIV. - broj 34. Petak, 16. prosinca 2016.
GRAD MALI LOŠINJ

92.

Na temelju članka 28. stavka 1. Zakona o komunalnom gospodarstvuNarodne novine« br. 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03- proč. tekst, 82/04, 110/04, 178/ 04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13, 153/13, 147/14 i 36/15) i članka 32. Statuta Grada Malog LošinjaSlužbene novine PGŽ« br. 26/09,32/09,10/13) Gradsko vijeće Grada Malog Lošinja, na sjednici održanoj dana 15. prosinca 2016. godine, donijelo je

II. IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA
održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2016. godinu

Članak 1.

U Programu održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture (u daljnjem tekstu: Program) na području Grada Malog Lošinja za 2016. godinuSlužbene novine PGŽ« br.37/15, 16/16) članak 2 . briše se i glasi:

Programom održavanja komunalne infrastrukture planiraju se slijedeće djelatnosti po vrsti, iznosu i izvorima sredstava:

Financijski prikaz planiranih sredstava i izvora:

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

Poslovi će se odraditi u slijedećem opsegu:

Javna rasvjeta- plaćanje utroška i distribucije el.energije i tekućeg održavanja zamjene žarulja, lampi, stupova, prigušnica i ostalih radnji za područje Grada Malog Lošinja. U iznos je uključena osposobljavanje postojeće iluminacije ( 25%) te dobava i postava božićne iluminacije u svim MO 10 mjesta, ispred tri sakralna objekta, na Trgu RH u Malom Lošinju.

Održavanje zelenih površina od strane komunalnog društva Komunalne usluge Cres- Mali Lošinj uključuje:

Tekuće održavanje zelenih površina u Malom Lošinju 6.256 m2 , okolna mjesta 3.899 m2 i sadnju novih Poljanu, Raskršće Veli- Mali; košenje travnatih površina Mali Lošinj 41.308 m2 2x godišnje i okolna mjesta 55. 804 m2 2x godišnje i održavanje prohodnosti pješačkih staza 107,50 km, planinskih staza 153,00 km i šetnica lungomare 41 km, predviđa dva godišnja prohoda cjelokupne dužine.

Održavanje fontana od strane komunalnog društva Komunalne usluge Cres Mali Lošinj uključuje:

Sanaciju manjih kvarova i čišćenje dviju fontana u Malom Lošinju, jednom tjedno i poliranje i brušenje male fontane 2x godišnje. Stavka obuhvaća sanaciju velike fontane- uvećani iznos za 50.000 kn zbog potpune sanacije velike fontane.

Čišćenje javnih površina od strane komunalnog društva Komunalne usluge Cres -Mali Lošinj uključuje:

Pometanje ulica strojno/ručno, pranje ulica strojno/ ručno, čišćenje trave na javno-prometnim površinama, pražnjenje košarica za otpatke; veličine javno prometnih površina s kategorizacijom:

Održavanje obale obuhvaća:

a)sa komunalnim društvom Komunalne usluge Cres- Mali Lošinj iznos od 298.305,00 kn

Djelatnost čišćenja plaža obuhvaća slijedeće pravce

Porto Šešula-Cuanguski-Mala Draga-Vela Draga-Sunfarn-Krivica-Balvanida-Pijeski od 01.06. do 01.09. svaki drugi dan

Javorna-Kriška-Jamna-Trasorka-Mrtvaška od 01.06. do 01.09. dva puta mjesečno

Koludarac-Bocca Falsa,Murter-vala Inglese-Zabodarski I-II-III-uvala zadnja-Bocca vera od 01.06. do 01.09. tjedno jednom

Bocca vera-Liski-Liska slatina-Studenčić 01. 06. do 01.09. 2x mjesečno

Most Privlaka-Privlaka-Kadin-Zagazinjine-zag.Žalić,- Bojčić-Sv.Martin-M.Valdarke-Valdarke-Riva Valdarke- Val d škure-hotel Punta od 01.06.do 01.09. svaki drugi dan

Vila Diana-glavna plaža- -spomenik A.Haračić-željezničko odmaralište-Lanterna od.01.06.do 01.09.svaki dan

Villa Diana- Njemačko groblje-Kredo-Srebrna uvala- Zlatna uvala-Velopin-benzinska od.01.06.do01.09. svaki drugi dan.

Postsezonsko čišćenje plaža 15.9. do 31.12.- (u Planu i prema potrebi- nema promjene u odnosu na Program)

b)sa trgovačkim društvom Lošinj usluge d.o.o.- ukupno planirana sredstva u iznosu od 350.000,00 kn odnosi se na: (1.2.3.4. sit. 350.000,00kn)

Sanacija plaže Lipa 47.128,50 kn

sanacija ostalih plaža 127.450,00 kn

(Artatore,Kadin, Valdarke, Koromačno itd)

rampa na plaži Valdarke 37.532,73 kn

sanacija uvala Mrtvaška 10.856,50 kn

sanacija stezališta i dr. Ilovik 27.897,98 kn

rampa na plaži Čikat 33.272,14 kn

stepenice Valdarke 13.985,38 kn

održavanje skala, tuševa: 51.876,77 kn

b)Grad Mali Lošinj putem povjeravanja poslova iznos od 825.000kn odnosi se na:

sanacija mola Bocca Falsa i Koludarac 158.187,50kn

održavanje i postavljanje plutajućih brana 49.000,00kn

sanacija operativnog mola, stezališta Ilovik 72.013,13 kn

sanacija Ilovik 23.250,00

sanacija molova Rujnica 29.400 kn

sanacija dva mola 375.000 kn

sanacija bolničke plaže 24.375,00 kn

sanacija uvala Kovčanje 5.400,00 kn

strojno uređenje četiri plaže Artatore 12.500 kn 12.500,00 kn

Ostalo (dobava materijala) 40.441,75 kn

Ostalo: manji radovi: 35.432,62 kn

c) Ostalo:

Skale i rukohvati, oprema 43.827 kn

Utrošak vode na plažama 50.938 kn

Naknade: 25.000 kn

Čišćenje plaža po ugovorima 81.930 kn

Održavanje nerazvrstanih cesta:

-Sanacija i asfaltiranje (B. Vidulića ML, Malin ML, market VL, Nerezine - udarne rupe itd.) 285.197 kn

- Stavka obuhvaća zimsko održavanje.

Regulacija prometa odnosi se na poslove s komunalnim društvom Lošinj usluge d.o.o i Pazigrad Rijeka ( provođenje sustava prometnog redarstva).

- Vertikalna i horizontalna signalizacija odnosi se na nabavku znakova i ostalog u signalizaciji i izvedbi poslova od strane Lošinj usluga do.o. za područje Grada Malog Lošinja.

Voda i javni izljevi- odnosi se na javne slavine

Odvodnja oborinskih voda putem komunalnog društva Vodoopskrba i odvodnja Cres Mali Lošinj d.o.o. odnosi se na Program održavanja oborinskih kolektora ,tekuće čišćenje svih oborinskih kolektora 420 kom. i rešetki 231 m (3x godišnje) i vanredno održavanje (velike oborinske vode); u Malom Lošinju, Velom Lošinju i Nerezinama.

DDD I VHS usluge mjesečni poslovi, odnosno prema Programu Zavoda za javno zdravstvo i potrebama, u stavku uključeno steriliziranje mačaka.

Održavanje groblja putem komunalnog društva Komunalne usluge Cres Mali Lošinj d.o.o. obuhvaća održavanje čistoće putova i staza na grobljima, rasvjete i javnih izljeva; bojanje željeznih i drvenih dijelova groblja i građevinsko održavanje (zidići i putovi).

Održavanje javnih površina: 1.830.000,00 kn

a)sa trgovačkim društvom Lošinj usluge planirani je iznos od 970.000,00 kn i odnosi se na:

Ogradni zidići i gromače: 31.761.88

Ogradni zid Kaciol 57.941,63 kn

Uređenje autobusnih čekaonica: 17.915,00

Staza iza groblja Veli Lošinj 73.066,81 kn

Sanacija stepenica Draga 27.732,88 kn

Sanacija nogostupa- market Nerezine 24.287,88 kn

Betoniranje M. Laginje, Nerezine 46.816,75kn

Sanacija V. Nazora VL 73.754,13 kn

Rampa Valdarke 101.495,54

Sanacija raskršća ML 129.712,19kn

Prilaz groblju u Nerezinama 74.405,13 kn

Sanacija ceste iza vrtića 70.000

Sanacija D. Bričina 30.000

Sanacija na Čikatu 20.000

Postava instalacija na Trgu 85.000

S. Gopčevića, Gravot, V. Craglietta 35.000

Ostalo (podesti za kontejnere i klupe, sanacije zidića i gromača) 69.604,75 kn

a)Grad Mali Lošinj putem povjeravanja poslova iznos od 860.000 kn i odnosi se na:

Klupica kod crkve VL: 60.000,00 kn

Sanacija staze Susak- tamponiranje 50.000kn

Sanacija javne površine Punta Križa 119.664,81 kn

Sanacija zida Sv. Jakov 122.080,18kn

Poploćenje kod ž. C. Nerezine 85.051,81kn

Sanacija kamenih blokova i sanacija zida 83.810,00 kn

Bravarski radovi: 58.099 kn

Radovi na nn mreži na j.p.: 100.000 kn

Ostalo:

Usluge nadzora, dobava tampona, ostali sitni radovi 122.380,07 kn

Radovi oko bunara u VL 31.775,00 kn

Sanacija ceste Kurila 19.375 kn

Čišćenje javnih WC-a odnosi se na čišćenje na području Grada Malog Lošinja putem ugovora.

Stavka uključuje održavanje komunalne opreme po svim naseljima ( klupa i košarica) od strane Komunalnih usluga d.o.o. kao i potrebnih popravaka od strane treće osobe.

Članak 3.

Ovaj Program objavljuje se u »Službenim novinama PGŽ« i stupa na snagu danom objave.

Klasa: 361-02/16-01/11

Urbroj: 2213/01-01-16-4

Mali Lošinj, 15. prosinca 2016.

GRAD MALI LOŠINJ GRADSKO VIJEĆE

Predsjednik:
Anto Nedić, prof., v.r.

Odluka u PDF formatu   © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr