SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIV. - broj 34. Petak, 16. prosinca 2016.
GRAD MALI LOŠINJ

91.

Na temelju članka 30. stavak 4. Zakona o komunalnom gospodarstvuNarodne novine« br. brojeve 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03-proč. tekst, 82/04, 110/ 04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/ 12, 94/13, 153/13, 147/14 i 36/15) i članka 32. Statuta Grada Malog LošinjaSlužbene novine PGŽ« br. 26/09, 32/09, 10/13) Gradsko vijeće Grada Malog Lošinja, na sjednici održanoj dana 15. prosinca 2016. godine, donijelo je

II. IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA
gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture
za 2016. godinu

Članak 1.

U Programu gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2016. godinu na području Grada Malog LošinjaSlužbene novine PGŽ« br.37/15, 16/16) u daljnjem tekstu: Program brišu se članci 2. do 8. te glase:

1. CESTE I PARKIRALIŠTA

Članak 2.

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

2. JAVNA RASVJETA

Članak 3.

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

3. JAVNE POVRŠINE

Članak 4.

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

4. OPREMA

Članak 5.

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

6. REKAPITULACIJA

Članak 6.

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

Članak 7.

Ukupna sredstva za ostvarivanje ovog Programa utvrđuju se u iznosu od 14. 659.426,28 kn od čega komunalni doprinos iznosi 7.437.244,50 kn, kapitalne pomoći RH 2.637.769,53kn, kapitalne pomoći PGŽ 25.000,00 kn , naknada za priključak 10.000,00 kn, prihodi od prodaje nefin.imovine 226.902,00 kn, višak 4.217.703 kn i opći prihodi 104.807,25 kn.

Članak 8.

Ovaj Program stupa na snagu s danom objave u Službenim novinama PGŽ.

Klasa: 360-02/16-01/34

Urbroj: 2213/01-01-16-4

Mali Lošinj, 15. prosinca 2016.

GRAD MALI LOŠINJ GRADSKO VIJEĆE

Predsjednik:
Anto Nedić, prof., v.r.

Odluka u PDF formatu   © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr