SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIV. - broj 34. Petak, 16. prosinca 2016.
GRAD MALI LOŠINJ

90.

Na temelju odredbi članka 114b. Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (NNRH, br. 69/99, 151/03, 157/03, 87/09, 88/10, 61/11, 25/12, 136/12, 157/13, 152/14 i 98/15) i članka 32. stavka 1. Zakona o proračunuNarodne novine RH«, br. 87/08, 136/12, 15/15) i članka 32. Statuta Grada Mali LošinjSlužbene novine« PGŽ, br. 26/09, 32/09, 10/13), Gradsko vijeće Grada Mali Lošinj, na sjednici održanoj 15. prosinca 2016. godine, donijelo je

I. IZMJENE I DOPUNE PLANA RASPODJELE SPOMENIČKE RENTE ZA 2016. GODINU

Članak 1.

U članku 2. stavak 1. Plana raspodjele spomeničke rente Grada Malog Lošinja za 2016. godinu (u daljnjem tekstu: Plan) briše se planirani prihod od spomeničke rente: »450.000,00 kn« i upisuje se novi planirani prihod od spomeničke rente u iznosu od »649.592,00 kn«.

Članak 2.

Raspored financijskih sredstava naveden u članku 2. mijenja se i glasi, kako slijedi:

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

Članak 3.

I. izmjene i dopune plana raspodjela spomeničke rente za 2016. godinu stupaju na snagu danom objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

KLASA: 400-08/16-01/13

URBROJ: 2213/01-01-16-12

Mali Lošinj, 15. prosinca 2016.

GRAD MALI LOŠINJ GRADSKO VIJEĆE

Predsjednik:
Anto Nedić, prof., v.r.

Odluka u PDF formatu   


http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=997&mjesto=10005&odluka=90
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr