SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIV. - broj 30. Petak, 25. studenog 2016.
OPĆINA BAŠKA

34.

Na temelju članka 114 b. Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobaraNarodne novine« broj 69/99, 151/03, 157/ 03, 87/09, 88/10, 61/11, 25/12, 136/12, 157/13, 152/14, 98/ 15) i članka 29. Statuta Općine BaškaSlužbene novine Primorsko-goranske županije« broj 12/13, 31/15) Općinsko vijeće Općine Baška na sjednici održanoj 24. studenoga 2016. godine donijelo je

I. izmjene i dopune
Plana raspodjele sredstava spomeničke rente
za 2016. godinu

Članak 1.

U Planu raspodjele sredstava spomeničke rente za 2016. godinuSlužbene novine Primorsko-goranske županije« broj 38/15) članak 2. mijenja se i glasi:

»Prihod od spomeničke rente planiran je u Proračunu Općine Baška za 2016. godinu u ukupnom iznosu od 69.029,00 kuna po osnovi površine objekata u kojem se obavlja gospodarska djelatnost u zaštićenom nepokretnom kulturnom dobru ili na području zaštićene kulturno-povijesne cjeline.

Raspored financijskih sredstava iz stavka 1. ovoga članka utvrđuje se, kako slijedi:

 

* tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

Članak 2.

Ove izmjene i dopune Plana stupaju na snagu danom objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

KLASA: 021-05/16-01/5

URBROJ: 2142-03-01-16-18

Baška, 24. studenoga 2016.

 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BAŠKA

Potpredsjednik
Emil Polonijo, prof., v.r.

Odluka u PDF formatu   © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr