SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIV. - broj 30. Petak, 25. studenog 2016.
OPĆINA PUNAT

54.

Na temelju članka 56. Zakona o koncesijamaNarodne novine« broj 143/12) i članka 32. Statuta Općine PunatSlužbene novine Primorsko-goranske županije, br. 25/ 09, 35/09 i 13/13), Općinsko vijeće Općine Punat na 26. sjednici održanoj 22. studenog 2016. godine donosi

SREDNJOROČNI (TROGODIŠNJI) PLAN
davanja koncesija na području Općine Punat za razdoblje od 2017. do 2019. godine

Članak 1.

Općina Punat u razdoblju od 2017. do 2019. godine planira dati sljedeće koncesije:

1.KONCESIJA ZA OBAVLJANJE POSLOVA UKLANJANJA I ČUVANJA NEPROPISNO PARKIRANIH VOZILA UPOTREBOM SPECIJALNOG VOZILA »PAUK« TE ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA U DIJELU KOJI SE ODNOSI NA UKLANJANJE OŠTEĆENIH I NAPUŠTENIH VOZILA I DRUGIH STVARI S NERAZVRSTANE CESTE

-planirani broj koncesija: jedna koncesija,

-rok na koji se koncesija planira dati: pet godina,

-početak koncesije: travanj 2017. godine,

-procijenjena godišnja naknada za koncesiju: 15.000,00 kn

-planirani rashodi od koncesije utvrđuju se u visini troškova provođenja postupka za davanje koncesije,

-pravni osnov za davanje koncesije: Zakon o komunalnom gospodarstvuNarodne novine« broj 36/ 95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03 - pročišćeni tekst, 82/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 144/12, 94/13 - Zakon o održivom gospodarenju otpadom i 153/13 - Zakon o gradnji, 147/14 i 36/15 - Zakon o pogrebničkoj djelatnosti), Zakon o koncesijamaNarodne novine« broj 143/12) i Odluka o komunalnim djelatnostima na području Općine PunatSlužbene novine Primorsko goranske županije« broj 40/14, 8/15, 19/15 i 26/15).

2.KONCESIJA ZA OBAVLJANJE DIMNJAČARSKIH POSLOVA

-planirani broj koncesija: jedna koncesija,

-rok na koji se koncesija planira dati: pet godina,

-početak koncesije: studeni 2018. godine,

-procijenjena godišnja naknada za koncesiju: 8.000,00 kn

-planirani rashodi od koncesije utvrđuju se u visini troškova provođenja postupka za davanje koncesije,

-pravni osnov za davanje koncesije: Zakon o komunalnom gospodarstvuNarodne novine« broj 36/ 95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03 - pročišćeni tekst, 82/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 144/12, 94/13 - Zakon o održivom gospodarenju otpadom i 153/13 - Zakon o gradnji, 147/14 i 36/15 - Zakon o pogrebničkoj djelatnosti), Zakon o koncesijamaNarodne novine« broj 143/12) i Odluka o komunalnim djelatnostima na području Općine PunatSlužbene novine Primorsko goranske županije« broj 40/14, 8/15, 19/15 i 26/15).

Članak 2.

Ovaj Plan stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije

KLASA:021-05/16-01/6

URBROJ:2142-02-01-16-5

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE PUNAT

Predsjednik
Goran Gržančić, dr.med. v.r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr