SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIV. - broj 30. Petak, 25. studenog 2016.
OPĆINA PUNAT

55.

Na temelju članka 56. Zakona o koncesijama (»Narodne novine« broj 143/12) i članka 32. Statuta Općine Punat (»Službene novine Primorsko goranske županije, br. 25/ 09, 35/09 i 13/13), Općinsko vijeće Općine Punat na 26. sjednici održanoj 22. studenog 2016. godine donosi

GODIŠNJI PLAN
davanja koncesija na području Općine Punat
za 2017. godinu

Članak 1.

Općina Punat u 2017. godini planira dati sljedeću koncesiju:

1.KONCESIJA ZA OBAVLJANJE POSLOVA UKLANJANJA I ČUVANJA NEPROPISNO PARKIRANIH VOZILA UPOTREBOM SPECIJALNOG VOZILA »PAUK« TE ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA U DIJELU KOJI SE ODNOSI NA UKLANJANJE OŠTEĆENIH I NAPUŠTENIH VOZILA I DRUGIH STVARI S NERAZVRSTANE CESTE

-planirani broj koncesija: jedna koncesija,

-rok na koji se koncesija planira dati: pet godina,

-početak koncesije: travanj 2017. godine,

-procijenjena godišnja naknada za koncesiju: 15.000,00 kn

-planirani rashodi od koncesije utvrđuju se u visini troškova provođenja postupka za davanje koncesije,

-pravni osnov za davanje koncesije: Zakon o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 36/ 95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03 - pročišćeni tekst, 82/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 144/12, 94/13 - Zakon o održivom gospodarenju otpadom i 153/13 - Zakon o gradnji, 147/14 i 36/15 - Zakon o pogrebničkoj djelatnosti), Zakon o koncesijama (»Narodne novine« broj 143/12) i Odluka o komunalnim djelatnostima na području Općine Punat (»Službene novine Primorsko goranske županije« broj 40/14, 8/15, 19/15 i 26/15).

Članak 2.

Ovaj Plan stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko - goranske županije.«

KLASA:021-05/16-01/6

URBROJ:2142-02-01-16-6

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE PUNAT

Predsjednik
Goran Gržančić, dr.med. v.r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr