SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIV. - broj 30. Petak, 25. studenog 2016.
OPĆINA PUNAT

53.

Na temelju članka 10. Zakona o trgovini (»Narodne novine« broj 87/08, 96/08, 116/08, 76/09, 114/11, 68/13 i 30/14) i članka 32. Statuta Općine Punat (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 25/09, 35/09, 13/13 i 19/ 13 - pročišćeni tekst) Općinsko vijeće Općine Punat, na 26. sjednici održanoj 22. studenog 2016. godine, donosi

ODLUKU
o izmjeni Odluke o trgovini na malo izvan
prodavaonica

Članak 1.

U Odluci o trgovini na malo izvan prodavaonica (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 8/15) u članku 5. stavku 1. točki 1. alineji 5. briše se tekst:» 1 kiosk za prodaju karata za prijevoz s brodom«.

U članku 5. stavku 1. točki 3. briše se alineja 3.

Dosadašnje alineje 4. - 14. postaju alineje 3. - 13.

Članak 2.

U članku 6. stavku 1. točki 2. riječi: »mini golf igrališta u kampu »Pila«», zamijenjuju se s riječi:« kupališta».

Članak 3.

Ostale odredbe Odluke iz članka 1. ostaju nepromijenjene.

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

KLASA:021-05/16-01/6

URBROJ:2142-02-01-16-4

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE PUNAT

Predsjednik
Goran Gržančić, dr.med. v.r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr