SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIV. - broj 30. Petak, 25. studenog 2016.
OPĆINA BAŠKA

35.

Na temelju članka 21. stavka 1. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukamaNarodne novine« broj 152/08, 100/04, 141/06, 38/09 i 123/11) i članka 29. Statuta Općine BaškaSlužbene novine Primorsko-goranske županije« broj 12/13 i 31/15), Općinsko vijeće Općine Baška, na sjednici održanoj dana 24. studenoga 2016. godine, donosi

O D L U K U
o podnošenju zahtjeva za povjeravanje ovlaštenja
Općini Baška za davanje koncesija na pomorskom
dobru na području Općine Baška

Članak 1.

Ovom Odlukom podnosi se zahtjev Županijskoj skupštini Primorsko-goranske županije da Općini Baška povjeri ovlaštenje za davanje koncesija na pomorskom dobru na području Općine Baška.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

KLASA: 021-05/16-01/6

URBROJ: 2142-03-01-16-20

Baška, 24. studenoga 2016.

 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BAŠKA

Potpredsjednik
Emil Polonijo, prof., v.r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr