SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIV. - broj 30. Petak, 25. studenog 2016.
OPĆINA BAŠKA

32.

Temeljem članaka 13. i 29. Statuta Općine BaškaSlužbene novine« Primorsko-goranske županije broj 12/13, 31/ 15) Općinsko vijeće Općine Baška, na sjednici održanoj 24. studenoga 2016. godine, donijelo je

I. izmjene i dopune
Godišnjeg programa javnih potreba u sportu na
području Općine Baška za 2016. godinu

Članak 1.

U Godišnjem programu javnih potreba u sportu na području Općine Baška za 2016. godinuSlužbene novine Primorsko-goranske« broj 38/15), članak 3. mijenja se i glasi:

»Sredstva za provođenje aktivnosti iz prethodnog članka osiguravaju se u proračunu Općine Baška za 2016. godinu i to kako slijedi:

·         sufinanciranje programa i aktivnosti sportskih udruga 324.900,00

·         ostala pokroviteljstva i proslave 7.000,00

U K U P NO 331.900,00

Proračunski izvor sredstava iz prethodnog stavka su »opći prihodi«.

Članak 2.

Članak 4. mijenja se i glasi:

»Raspoređivanje sredstava iz članka 3. obavlja Jedinstveni upravni odjel, na temelju Pravilnika o financiranju javnih potrebaSlužbene novine« Primorsko-goranske županije broj 34/15, 05/16), te druge relevantne dokumentacije

Članak 3.

Ove izmjene i dopune Programa stupaju na snagu danom objave u »Službenim novinama« Primorsko goranske županije.

KLASA: 021-05/16-01/6

URBROJ: 2142-03-01-16-16

Baška, 24. studenoga 2016.

 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BAŠKA

Potpredsjednik
Emil Polonijo, prof., v.r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr