SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIV. - broj 30. Petak, 25. studenog 2016.
OPĆINA BAŠKA

31.

Temeljem članaka 13. i 29. Statuta Općine BaškaSlužbene novine« Primorsko-goranske županije broj 12/13, 31/ 15) Općinsko vijeće Općine Baška, na sjednici održanoj 24. studenoga 2016. godine, donijelo je

I. izmjene i dopune
Godišnjeg programa javnih potreba iz zdravstvene
zaštite i socijalne skrbi na području Općine Baška
u 2016. godini

Članak 1.

U Godišnjem programu javnih potreba iz zdravstvene zaštite i socijalne skrbi na području Općine Baška u 2016. godiniSlužbene novine Primorsko-goranske« broj 38/15) članak 4. mijenja se i glasi:

»Za provedbu ovoga Programa u Proračunu Općine Baška za 2016. godinu osigurana su sredstva, kako slijedi:

·         Dom zdravlja PGŽ - tečaj za trudnice 1.566,00

·         veterinarske usluge 25.000,00

·         stalna mjesečna novčana pomoć 55.200,00

·         jednokratna novčana pomoć 25.000,00

·         sufinanciranje troškova stanovanja 70.000,00

·         pomoć u prigodi blagdana (novčana i namirnice) 15.000,00

·         sufinanciranje školske marende 5.000,00

·         novčana pomoć za studiranje 6.000,00

·         roditeljske naknade za novorođenčad 150.000,00

·         sufinanciranje smještaja u dječjem vrtiću 22.800,00

·         pomoć u kući - gerontodomaćica 61.620,00

U K U P N O: 437.186,00

Planirana sredstva iz prethodnog stavka osigurat će se iz izvora, kako slijedi

·         opći prihodi - 434.336,00 kn,

·         pomoći iz drugih proračuna - 2.850,00 kn.«

Članak 2.

Ove izmjene i dopune Programa stupaju na snagu danom objave u »Službenim novinama »Primorsko-goranske županije.

KLASA: 021-05/16-01/6

URBROJ: 2142-03-01-16-15

Baška, 24. studenoga 2016.

 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BAŠKA

Potpredsjednik
Emil Polonijo, prof, v.r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr