SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIV. - broj 30. Petak, 25. studenog 2016.
OPĆINA BAŠKA

30.

Temeljem članaka 13. i 29. Statuta Općine BaškaSlužbene novine« Primorsko-goranske županije broj 12/13, 31/ 15) Općinsko vijeće Općine Baška, na sjednici održanoj 24. studenoga 2016. godine, donijelo je

I. izmjene i dopune
Godišnjeg programa javnih potreba u kulturi i
obrazovanju na području Općine Baška u 2016. godini

Članak 1.

U Godišnjem programu javnih potreba u kulturi i obrazovanju na području Općine Baška u 2016. godiniSlužbene novine Primorsko-goranske« broj 38/15) članka 2. mijenja se i glasi:

»Temeljem potreba obavljanja djelatnosti iz područja kulture, a u svrhu promicanja iste, utvrđuju se sljedeći oblici aktivnosti, načini sudjelovanja Općine Baška u istima, te sredstva potrebna za provođenje istih, a koja se osiguravaju u proračunu Općine Baška za 2016. godinu:

·         sufinanciranje programa, odnosno aktivnosti udruga u kulturi 60.300,00

·         mala škola glagoljice 5.000,00

·         Festival folklora otoka Krka 7.000,00

·         zaštita kulturne baštine - Zavičajni muzej 31.000,00

·         zaštita kulturne baštine - sv. Nikola 110.000,00

·         sufinanciranje bibliobusa 18.000,00

Ukupno: 231.300,00

Planirana sredstva iz prethodnog stavka osigurat će se iz izvora, kako slijedi

·         opći prihodi - 202.271,00 kn,

·         spomenička renta - 29.029,00 kn.«

Članak 2.

Članak 3. mijenja se i glasi:

»Temeljem utvrđenih potreba u području obrazovanja, od predškolskog odgoja do studija, Općina Baška će provoditi aktivnosti i poduzimati mjere, za što se u proračunu Općine Baška za 2016. godinu osiguravaju sredstva, kako slijedi:

·         financiranje rada dječjeg vrtića 1,352.363,00

·         dječji vrtić - nabava opreme 8.049,00

·         financiranje izbornih programa 4.945,00

·         sufinanciranje školske marende, izleta, ekskurzije, posjeta kazalištu 54.700,00

·         sufinanciranje rada voditelja 11.715,00

·         sufinanciranje nabave udžbenika 22.000,00

·         nabava udžbenika - osnovna škola 83.000,00

·         sufinanciranje prijevoza učenika i studenata 19.000,00

·         stipendije 110.250,00

·         nagrađivanje uspješnih učenika i mentora 4.875,00

·         Hrvatski kralj Zvonimir 10.000,00

Ukupno: 1,680.897,00

Planirana sredstva iz prethodnog stavka osigurat će se iz »općih prihoda«.

Članak 3.

Ove izmjene i dopune Programa stupaju na snagu danom objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

KLASA: 021-05/16-01/6

URBROJ: 2142-03-01-16-14

Baška, 24. studenoga 2016.

 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BAŠKA

Potpredsjednik
Emil Polonijo, prof., v.r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr