SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIV. - broj 30. Petak, 25. studenog 2016.
OPĆINA BAŠKA

28.

Temeljem članka 30. stavak 4. Zakona o komunalnom gospodarstvuNarodne novine« broj 26/03-pročišćeni tekst, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 49/11, 84/11, 90/ 11, 144/12, 94/13, 153/13, 174/14, 36/15) i članka 29. Statuta Općine BaškaSlužbene novine« Primorsko-goranske županije broj 12/13, 31/15), Općinsko vijeće Općine Baška, na sjednici održanoj 24. studenoga 2016. godine, donijelo je

I. izmjene i dopune
Godišnjeg programa gradnje objekata i uređaja
komunalne infrastrukture na području Općine Baška
u 2016. godini

Članak 1.

U Godišnjem programu gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Baška u 2016. godiniSlužbene novine Primorsko-goranske« broj 38/15), članak 2. mijenja se i glasi:

»Sredstva za građenje javnih površina, pomorskog dobra, nerazvrstanih cesta, groblja i javne rasvjete planirana su u iznosu od 5.579.667,00 kuna, a osigurat će se kako slijedi:

·         komunalni doprinos u iznosu od 2.677.039,00 kuna

·         opći prihodi u iznosu od 20.500,00 kuna

·         preneseni višak 2.054.214,00 kuna

·         pomoći od izvanproračunskih korisnika 15.000,00 kuna

·         kapitalne donacije 68.900,00 kuna,

·         koncesije na pomorskom dobru u iznosu od 644.014,00 kuna

 

* tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

Članak 2.

Članak 3. mijenja se glasi:

»Ukupna sredstva za ostvarivanje ovog Programa utvrđuju se u iznosu od 5.579.667,00 kuna

Članak 3.

Ove izmjene i dopune programa stupaju na snagu danom objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

KLASA: 021-05/16-01/6

URBROJ: 2142-03-01-16-12

Baška, 24. studenoga 2016.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BAŠKA

Potpredsjednik
Emil Polonijo, prof., v.r.

Odluka u PDF formatu   © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr