SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIV. - broj 30. Petak, 25. studenog 2016.
OPĆINA BAŠKA

26.

Temeljem članka 43. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 87/08, 136/12, 15/15) i članka 29. Statuta Općine Baška (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 12/13, 31/15), Općinsko vijeće Općine Baška, na sjednici održanoj 24. studenoga 2016. godine, donosi

ODLUKU O IZMJENI I DOPUNI ODLUKE
O IZVRŠAVANJU PRORAČUNA OPĆINE BAŠKA ZA 2016. GODINU

Članak 1.

U Odluci o izvršavanju Proračuna Općine Baška za 2016. godinu (»Službene novine Primorsko- goranske županije« broj 38/15) članak 19. mijenja se i glasi:

»Za nepredviđene namjene, za koje u proračunu nisu osigurana sredstva ili za namjene za koje se tijekom godine pokaže da nisu utvrđena dostatna sredstva jer ih pri planiranju proračuna nije bilo moguće predvidjeti, te za druge nepredviđene rashode, koristit će se sredstva proračunske zalihe. O korištenju proračunske zalihe odlučuje Općinski načelnik. O korištenju sredstava proračunske zalihe izvještava se sukladno odredbama Zakona o proračunu. Proračunska zaliha za 2016. godinu utvrđuje se u iznosu od 30.000 kn.«

Članak 2.

Ove Izmjene stupaju na snagu danom objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa:021-05/16-01/6

Urbroj:2142-03-01/1-16-8

Baška, 24. studenoga 2016.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BAŠKA

Potpredsjednik
Emil Polonijo, prof., v.r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr